Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0064-0007

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Utilisation of low-temperature heat in agriculture using heat pumps - current state and prospects

Autorzy Kurpaska, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wykorzystanie niskotemperaturowego ciepła za pomocą pomp grzejnych w rolnictwie - stan obecny i perspektywy
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The work presents in a synthetic way available results of the research on utilization of heat pumps in agricultural production. Moreover, on the basis of multiannual average values, the researchers calculated potential possibilities for storing waste heat, which may be reused in a typical tomato-growing greenhouse.
PL W pracy w sposób syntetyczny przedstawiono dostępne wyniki badań wykorzystujących pompę ciepła w produkcji rolniczej. Opierając się na średnich wieloletnich obliczono również potencjalne możliwości magazynowania ciepła odpadowego, możliwego do powtórnego wykorzystania w typowej szklarni w której uprawiane są pomidory.
Słowa kluczowe
PL pompa ciepła   szklarnia   ciepło odpadowe  
EN heat pump   greenhouse   waste heat  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2011
Tom R. 15, nr 7
Strony 65--72
Opis fizyczny Bibliogr. 44 poz., rys.
Twórcy
autor Kurpaska, S.
  • Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, Poland, rtkurpas@cyf-kr.edu.pl
Bibliografia
Argiriou A. A., Balaras C. A., Kontoyiannidis S., Michel E. 2005. Numerical simulation and performance assessment of a low capacity solar assisted absorption heat pump coupled with a sub-floor system. Solar Energy. 79(3). pp. 290-301.
Aye L., Charters W. W. S., Chaichana C. 2002. Solar heat pump systems for domestic hot water. Solar Energ. 73(3). pp. 169-175.
Baek N.C., U.C. Shin U.C., Yoon J.H. 2005. A study on the design and analysis of a heat pump heating system using wastewater as a heat source. Solar Energy. 78(3). pp. 427-440.
Berntsson T. 2002. Heat sources technology, economy and environment. International Journal of Refrigeration. 25(4). pp. 428-438.
Chen L., Wu C., Sun F. 1997. Optimal coefficient of performance and heating load relationship of a three-heat-reservoir endoreversible heat pump. Energy Conversion and Management.38(8). pp. 727-733.
Chou S. K., Chua K. J., Ho J. C., Ooi C. L. 2004. On the study of an energy-efficient greenhouse for heating, cooling and dehumidification applications. Applied Energy. 77(4). pp. 355-373.
Esen H., Inalli M., Esen M., Pihtili K. 2007. Energy and exergy analysis of a ground-coupled heat pump system with two horizontal ground heat exchangers. Building and Environment. 42(10). pp. 3606-3615.
Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M., Składzień J. 2003. Układy z pompami grzejnymi wykorzystujące zakumulowana w gruncie energie promieniowania słonecznego. Zeszyty Naukowe. Energetyka/ Politechnika Śląska. 139. pp. 277-288.
Hawlader M.N.A., Chou S.K., Ullah M.Z. 2001. The performance of a solar assisted heat pump water heating system. Applied Thermal Engineering. 21(10). pp. 1049-1065.
Hepbasli A., Akdemir O., Hancioglu E. 2003. Experimental study of a closed loop vertical ground source heat pump system. Energy Conversion and Management. 44(4). pp. 527-548.
Huang B. J., Cheng J. P. 2001. Performance characteristics of integral type solar-assisted heat pump. Solar Energy. 71(6). pp. 403-414.
Huang B. J., Lee C. P. 2004. Long-term performance of solar-assisted heat pump water heater. Renewable Energy. 29(4). pp. 633-639.
Inalli M., Esen H. 2004. Experimental thermal performance evaluation of a horizontal ground-source heat pump system. Applied Thermal Engineering. 24(14/15). pp. 2219-2232.
Kaygusuz K. 1995. Performance of solar-assisted heat-pump systems. Applied Energy. 51(2). pp. 93-109.
Kaygusuz K. 2000. Experimental and theoretical investigation of a solar heating system with heat pump. Renewable Energy. 21(1). pp. 79-102.
Kaygusuz K., Ayhan T. 1999. Experimental and theoretical investigation of combined solar heat pump system for residential heating. Energy Conversion and Management. 40(13). pp. 1377-1396.
Kuang Y.H., Wang R.Z. 2006. Performance of a multi-functional direct-expansion solar assisted heat pump system. Solar Energy. 80(7). pp. 795-803.
Kupczyk A., Osiak J., Wojciechowski S. 2001. Pompy ciepła- odzysk ciepła odpadowego w technologii produkcji surowego mleka. Technika Rolnicza. 1. pp. 14-17.
Kurpaska S. 2007. Szklarnie i tunele foliowe- inżynieria i procesy. PWRiL. Poznań.
Kurpaska S., Latała H. 2008a. Efektywność pracy pompy ciepła współpracującej z wymiennikami gruntowymi. Inżynieria Rolnicza. Nr 6(104). pp. 105-112.
Kurpaska S., Latała H. 2008b. Efektywność pompy ciepła współpracującej w układzie hybrydowym z kolektorami słonecznymi. Inżynieria Rolnicza. Nr 6(104). pp. 97-104.
Kurpaska S. 2008a. Ekonomiczno-ekologiczne aspekty stosowania zintegrowanego systemu do ogrzewania obiektów ogrodniczych. Inżynieria Rolnicza. 2(100). pp. 145-154.
Kurpaska S. 2008b. Wytyczne konstrukcyjno- eksploatacyjne dla systemów wykorzystujących pompę ciepła do ogrzewania obiektów ogrodniczych. Inżynieria Rolnicza. 2(100). pp. 155-162.
Lund J. W., Freeston D. H., Boyd T. L. 2005. Direct application of geothermal energy: 2005 worldwide review. Geothermics. 34(6). pp. 691-727.
Morrison G. L., Anderson T., Behnia M. 2004. Seasonal performance rating of heat pump water heaters. Solar Energy. 76(1-3). pp. 147-152.
Nagano K., Katsura T., Takeda S. 2006. Development of a design and performance prediction tool for the ground source heat pump system. Applied Thermal Engineering. 26(14-15). pp. 1578-1592.
Nawrocki L., Myczko A 1998. Odzysk ciepła z podłoża tuczarni. Problemy Inżynierii Rolniczej. 4 (22). pp. 125-131.
Nicholls R. L. 1981. Analysis of thermal well storage for solar collectorheat pump systems. Building and Environment. 16(1). pp. 23-34.
Nowak W., Stachel A. A., Borsukiewicz-Gozdur A. 2008. Possibilities of implementation of absorption heat pump in realization of the clausiusrankine cycle in geothermal power station. Applied Thermal Engineering. 28(4). pp. 335-340.
Omer A. M. 2008. Ground-source heat pumps systems and applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 12(2). pp. 344-371.
Ozgener O., Hepbasli A. 2005a. Exergoeconomic analysis of a solar assisted ground-source heat pump greenhouse heating system. Applied Thermal Engineering. 25(10). pp. 1459-1471.
Ozgener O., Hepbasli A. 2005b. Experimental performance analysis of solar assisted ground-source heat pump greenhouse heating system. Energy and Buildings. 37(1). pp. 101-110.
Ozgener O., Hepbasli A. 2005c. Performance analysis of a solar-assisted ground-source heat pump system for greenhouse heating: an experimental study. Building and Environment. 40(8). pp. 1040-1050.
Paliwoda A. 2001. Zastosowanie pomp ciepła w przemyśle spożywczym. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. 1. pp. 27-34.
Renedo C., Ortiz A., Manana M., Peredo J. 2006. Optimum design for reversible water-water heat pumps. Energy and Buildings. 38(10). pp. 1240-1247.
Riffat S. B., Gillott M. C. 2002. Performance of a novel mechanical ventilation heat recovery heat pump system. Applied Thermal Engineering. 22(7). pp. 839-845.
Składzień J., Fic A., Hanuszkiewicz-Drapała M. 2002. Ochładzanie i nagrzewanie gruntu w obszarze wymiennika ciepła pompy grzejnej. Gospodarka Paliwami i Energia. 11. pp. 8-12.
Soylemez M. (2006). Optimum heat pump in drying systems with waste heat recovery. Journal of Food Engineering. 74(3). pp. 292-298.
Trillat-Berdal V., Souyri B., Fraisse G. 2006a. Experimental study of a ground-coupled heat pump combined with thermal solar collectors. Energy and Buildings. 28(12). pp. 1477-1484.
Trillat- Berdal V., Souyri B., Achard G. 2006b. Coupling of geothermal heat pumps with thermal solar collectors. Applied Thermal Engineering. 26(2-3). pp. 690-705.
Xu G., Zhang A., Deng S. 2006. Simulation study on the operating performance of a solar–air source heat pump water heater. Applied Thermal Engineering. 26 (11-12). pp. 1257-1265.
Yang W. B., Shi M. H., Dong H. 2006. Numerical simulation of the performance of a solar-earth source heat pump system. Applied Thermal Engineering. 26(17-18). pp. 2367-2376.
Yumruta R., Unsal M. 2000. A computational model of a heat pump system with a hemispherical surface tank as the ground heat source. Energy. 25(4). pp. 371-388.
Zeng H., Diao N., Fang Z. 2003. Heat transfer analysis of boreholes in vertical ground heat exchangers. International Journal of Heat and Mass Transfer. 46(23). pp. 4467-4481.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0064-0007
Identyfikatory