Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0063-0092

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Metoda rekonstrukcji 3D nasion w aplikacji typu CAD

Autorzy Wróbel, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN 3D reconstruction method of seeds in CAD application
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zaprezentowano nową, autorską metodę tworzenia trójwymiarowych modeli nasion roślin uprawnych w typowej aplikacji do komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Procedura tworzenia modelu rozpoczyna się od wykonania serii przekrojów próbki, którą tworzy nasienie zatopione w żywicy, z jednoczesną akwizycją obrazów tych przekrojów. Kolejny etap to przetwarzanie obrazów przekrojów polegające na kadrowaniu, usuwaniu tła i skalowaniu. W końcowym etapie, na bazie wybranych obrazów przekrojów tworzone są obrysy poszczególnych składowych nasiona (okrywa, zarodek, itp.) i na ich podstawie generowany jest modelu nasienia. Generowanie modelu wykonano za pomocą programu SolidEdge. Modele, oprócz charakterystycznych cech geometrycznych, uwzględniają budowę wewnętrzną nasion.
EN A new, original method of creating three-dimensional models of seeds of cultivated plants in typical application programme for computer aided design (CAD). The procedure of creating a model starts with the series of cross-sections of a sample, that is, a seed submerged in resin with simultaneous frame grabbing of these cross-sections. Processing the images of cross-sections, which consists in cropping, background elimination and scaling. In the final stage, contours of particular seed components (see cover, germ etc.) are created based on the selected images of cross-sections and a seed model is generated on their basis. The model was generated with the use of SolidEdge programme. Except for characteristic geometric properties, the models consider inner construction of seeds.
Słowa kluczowe
PL materiał ziarnisty   modelowanie   nasiona   komputerowa analiza obrazu  
EN seed material   modelling   seeds   computer image analysis  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2011
Tom R. 15, nr 6
Strony 281--288
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
autor Wróbel, M.
  • Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 120, 30-149 Kraków, Marek.Wrobel@ur.krakow.pl
Bibliografia
Donev A., et al. 2004. Improving the density of jammed disordered packings using ellipsoids. Science vol. 303. s. 990-993.
Frączek J., Wróbel M. 2006. Metodyczne aspekty oceny kształtu nasion. Inżynieria Rolnicza. Nr 12 (87). s. 155-163.
Frączek J., Wróbel M. 2009. Zastosowanie grafiki komputerowej w rekonstrukcji 3D nasion. Inżynieria Rolnicza. Nr 6 (115). s. 87-94.
Kęska W., Feder S. 1997. Trójwymiarowa rekonstrukcja kształtu elementów roślinnych z dwuwymiarowych obrazów rastrowych. Pr. Przem. Inst. Masz. Roln. s. 15-17.
Mabille F., Abecassis J. 2003. Parmatric modelling of wheat grain morphology: a new perspective. Journal of Cereal Science. Nr 37 s. 43-53.
Mieszkalski L. 2001. Metoda tworzenia modelu bryły ziarna zbóż. Problemy Inżynierii Rolniczej. s. 29-36.
Mohsenin N. 1986. Physical properties of plant and animals material. Gordon and Breach Science Public, New York, ISBN 0-677021370-0.
Weres J. 2009. Komputerowe metody geometrycznego modelowanie surowców i produktów rolniczych. III Konferencja Naukowa „Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych” Kraków 2009 - referaty i doniesienia.
Weres J. 2010. Informatyczny system pozyskiwania danych o geometrii produktów rolniczych na przykładzie ziarniaka kukurydzy. Inżynieria Rolnicza. Nr 7(125). s. 229-236.
“Sferocylindry” [dostęp 10-11-2011] Dostępny w Internecie: http://smartimtech.com/modeling/polyhedrons.htm
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0063-0092
Identyfikatory