Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0063-0088

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Analiza cech aerodynamicznych nasion jodły pospolitej i buka zwyczajnego

Autorzy Tylek, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of aerodynamic properties of common fir and common beech
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zespół cech aerodynamicznych obejmuje prędkość krytyczną, współczynnik oporu oraz współczynnik lotności. Celem badań było opracowanie charakterystyk aerodynamicznych nasion jodły pospolitej i buka zwyczajnego obejmujących powyższe parametry. Uwzględniono podział nasion na dwie klasy żywotności w zależności od stopnia rozwoju zarodków, określonego metodą RTG bez kontrastu.
EN A set of aerodynamic properties includes critical speed, coefficient of resistance, as well as coefficient of volatility. The purpose of the research was to evaluate aerodynamic characteristics of common fir seeds and common beech including the parameters above-mentioned. Division of seeds into two classes of vitality were considered in relation to the level of germs development, selected method of X-ray without a contrast agent.
Słowa kluczowe
PL prędkość unoszenia   separacja   cechy rozdzielcze   jodła pospolita   buk zwyczajny   nasiona  
EN common fir   common beech   seeds   transport velocity   separation   separation properties  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2011
Tom R. 15, nr 6
Strony 247--253
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Tylek, P.
  • Katedra Mechanizacji Prac Leśnych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków, rltylek@cyf-kr.edu.pl
Bibliografia
Grochowicz J. 1994. Maszyny do czyszczenia i sortowania nasion. Wydawnictwo Akademii Rolniczej. Lublin. ISBN 83-901612-9-X.
Kozakiewicz A. 1996. Oczyszczarka nasion dębu i buka. Przegl. Tech. Roln. i Leśnej. Nr 7. s. 24-25.
Matras J. 1999. Selekcyjna i gospodarcza baza nasienna jodły pospolitej w Lasach Państwowych oraz jej wykorzystanie. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, ser. Sesja Naukowa. Nr 61. s. 13-27.
Matras J. 2000. Selekcyjna i gospodarcza baza nasienna buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w Polsce. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie. Ser. Sesja Naukowa. Nr 69. s. 103-120.
Sabor J. 1984. Zależność między ciężarem a zdolnością kiełkowania nasion jodły pospolitej. Sylwan. Nr 4. s. 59-69.
Sabor J. 1996. Rola doświadczeń proweniencyjnych w poznawaniu zmienności wewnątrzgatunkowej drzew leśnych oraz ocenie hodowlanej ich pochodzeń. Komunikaty Leśnego Banku Genów Kostrzyca. Nr 21, s. 136 - 144.
Sarnowska G., Więsik J. 1998. Wyłuszczarnia w Czarnej Białostockiej. Część III. Czyszczenie i separacja nasion. Przegl. Tech. Roln. i Leśnej. Nr 1. s. 19-21.
Sarzyński W. 1994. Ocena urządzeń firmy Damas do czyszczenia nasion drzew iglastych. Głos Lasu. Nr 12. s. 10-13.
Toka K. 2000. Ochrona zasobów genowych buka w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, ser. Sesja Naukowa. Nr 69. s. 213-227.
Tylek P. 2010. Fizyczne i biologiczne aspekty mechanicznej separacji nasion buka zwyczajnego Fagus sylvatica L. Zeszyty Naukowe UR w Krakowie. Ser. Rozprawy. Nr 344. ISSN 1899-3486.
Walczyk J., Tylek P. 2010. Technologia siewu punktowego w szkółkach leśnych. Biblioteczka leśniczego. Zeszyt 302.
Załęski A., Gładysz A., Kowalska I. 1991. Ocena nasion przy użyciu promieni X. Prace IBL. Nr 729. s. 69-93.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0063-0088
Identyfikatory