Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0063-0081

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Wpływ siewu mieszanego łubinu żółtego z jęczmieniem nagoziarnistym na wybrane cechy fizyczne nasion

Autorzy Sadowska, U.  Żabiński, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of mixed sowing of yellow lupine with gymnosperm barley on the selected physical properties of seeds
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono zmienność cech geometrycznych nasion łubinu żółtego i jęczmienia nagoziarnistego pochodzących z siewu czystego. Wyniki porównano do uzyskanych nasion z siewu mieszanego ze zróżnicowanym udziałem komponentów. Przeprowadzono ocenę możliwości rozdziału poomłotowej mieszaniny nasion badanych gatunków na sortownikach sitowych. Stwierdzono, statystycznie większą masę tysiąca ziaren jęczmienia pochodzących z mieszanki z łubinem o jego 40 i 80% udziale w stosunku do siewu czystego jęczmienia oraz wyższą masę tysiąca nasion łubinu w mieszankach o jego 20 i 40% udziale. Wykazano, możliwość rozdziału uzyskanego plonu na przesiewaczach o sitach płaskich z otworami podłużnymi.
EN The paper presents fluctuation of geometric properties of yellow lupine seeds and gymnosperm barley, which come from clean sowing. The results were compared to the obtained seeds from mixed sowing with different participation of components. Assessment of division possibility of afterthreshing seeds mixture of the tested species on sieve trieurs. Statistically bigger mass of thousand barley seeds from the mixture with lupine at its 40 and 80 % contribution in relation to clean sowing of barley and higher mass of thousand seeds of lupine in mixtures at its 20 and 40% contribution were determined. The possibility of division of the obtained crop on a screening table with lengthwise meshes was proved.
Słowa kluczowe
PL jęczmień nagoziarnisty   łubin żółty   siew mieszany   cechy geometryczne   separacja nasion  
EN gymnosperm barley   yellow lupine   mixed sowing   geometric properties   seeds separation  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2011
Tom R. 15, nr 6
Strony 187--195
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., wykr.
Twórcy
autor Sadowska, U.
autor Żabiński, A.
  • Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Łupaszki 6, 30-198 Kraków, Urszula.Sadowska@ur.krakow.pl
Bibliografia
Brzóska F. 2009. Czy istnieje możliwość substytucji białka GMO innymi surowcami białkowymi (Część I). Wiadomości Zootechniczne. R.XLVII. s. 3-9.
Ceglarek F., Buraczyńska D., Płaza A., Bruszewska H. 1994. Plonowanie roślin strączkowych w mieszankach z pszenżytem jarym w zależności od składu i terminu zbioru. Mat. Ogólnopol. Konf. Nauk. Stan i perspektywy uprawy mieszanek zbożowych. Wyd. AR Pozn. s. 152-156.
De Roos AJ, Svec MA, Blair A, Rusiecki JA, Dosemeci M, Alavanja MC, et al. 2005. Glyphosate Results Revisited: De Roos et al. Respond. Environ Health Perspect 113: A366-A367. Dostępny w Internecie http://dx.doi.org/10.1289/ehp.113-a366/.
Fordoński G., Rutkowski M. 1988. Plonowanie roślin strączkowych i owsa na glebie kompleksu żytniego słabego. Acta Acad. Agric. Tech. Olst. Agricultura. Nr 46. s. 103-111.
Ksieżak J., Ufnowska J., Mieloch E. 2000. Ocena plonowani, efektywności ekonomicznej i żywieniowej mieszanek grochu ze zbożami jarymi. Rocz. AR Pozn. 325. Rol. 58 s. 39-47.
Majchrzycki D., Pepliński B., Baum R. 2002. Opłacalność uprawy roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka paszowego. Rocz. AR Pozn. CCCXLIII. Ekon. s. 129-136.
Podleśny J., Strobel W. 2007. Wpływ odmiany i terminu siewu na plon oraz skład aminokwasowy białka nasion łubinu żółtego. Acta Agrophysica. 10 (1). s. 175-185.
Sadowska U. 2005. Wpływ gęstości siewu jęczmienia nago i okryto ziarnistego na straty i uszkodzenia w czasie zbioru kombajnowego. Praca dr AR Kraków.
Polska Norma PN-R-65950. Grudzień 1994.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0063-0081
Identyfikatory