Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0063-0075

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Właściwości energetyczne wybranych gatunków biomasy

Autorzy Mółka, J.  Łapczyńska-Kordon, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Energy properties of the selected biomass types
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące oznaczenia zawartości popiołu, ciepła spalania i wartości opałowej dla danych wilgotności materiałów. Wyniki tych pomiarów zostały przeprowadzone zgodnie z Polskimi Normami i potwierdziły, że ziarno zbóż może być surowcem energetycznym, gdyż, w porównaniu z innymi odnawialnymi źródłami energii, uzyskana wartość opałowa kształtowała się na poziomie 16 MJ*kg-1, przy niskim udziale balastu w postaci popiołu i wilgoci. Ziarna zbóż charakteryzowały się najwyższą wilgotnością pośród wszystkich badanych gatunków biomasy, dlatego własność ta w większym stopniu wpłynęła na obniżenie ciepła spalania i po przeliczeniu na wartość opałową.
EN The study presents results of the research concerning determination of ash content, heat of combustion and a calorific value for data concerning materials moisture. The results of these measurements were obtained according to the Polish Standards and confirmed that a cereal grain may constitute an energy material, because the obtained calorific value was on the level of 16 MJ*kg-1 at a low ballast share in the form of ash and moisture in comparison with other renewable energy sources. Cereal grains were characterized by the highest moisture among all researched biomass types. Therefore, this property influenced the decrease of heat of combustion largely and after converting it into a calorific value.
Słowa kluczowe
PL biomasa   wartość opałowa   popiół   wilgotność  
EN biomass   calorific value   ash   moisture  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2011
Tom R. 15, nr 6
Strony 141--147
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., wykr.
Twórcy
autor Mółka, J.
autor Łapczyńska-Kordon, B.
  • Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 120, 30-149 Kraków, jan_molka@wp.pl
Bibliografia
Kubica K., Sciążko M., Rainczak J. 2003. Wspólspalanie biomasy z węglem. Polityka Energetyczna. Wyd. Instytutu GSMiE PAN. Kraków. Zeszyt specjalny. T. 6. s. 297-307.
Ściążko M., Zuwała J., Pronobis M. 2006. Zalety i wady współspalania biomasy w kotłach energetycznych na tle doświadczeń eksploatacyjnych pierwszego roku współspalania biomasy na skalę przemysłową. Energetyka. Nr 3. s. 207-220.
Winnicka G., Tramer A., Świeca G. 2005. Badanie właściwości biomasy do celów energetycznych. IChPW. Zabrze. Maszynopis.
Dz.U. Nr 156, poz. 969. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r.
Nowa Energia 2008. Materiały z konferencji „Ciepło z biomasy w praktyce 2008”. 05.03.2008 r. Kielce, Targi Energii Odnawialnej ENEX.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0063-0075
Identyfikatory