Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0063-0070

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Technologiczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania grup producentów rolnych na przykładzie Producentów Jaj "Eko-ferma"

Autorzy Kowalski, S.  Szeląg-Sikora, A.  Oleksy-Gębczyk, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Technological and economic aspects of functioning of agricultural producers groups on the example of the "Eko-ferma" Eggs Producers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy było porównanie technologii produkcji, kosztów i dochodów gospodarstw specjalizujących się w produkcji jaj konsumpcyjnych przed i po przystąpieniu do Grupy Producenckiej. Określono strukturę kosztów produkcji jaj konsumpcyjnych przed i po przystąpieniu do Grupy, oraz wyliczono wskaźniki rentowności. Stwierdzono, że w wyniku konsolidacji i reorganizacji procesu produkcyjnego zwiększyły się dochody gospodarstw i wzrosła rentowność produkcji.
EN The purpose of the study was to compare production technology, costs and incomes of farms specialising in the production of table eggs before and after joining the Producers' Group. Costs structure of table eggs before and after joining the Producers' Group was determined. Moreover, a profitability index was calculated. It was stated, that as a result of consolidation and reorganization of the production process, farms incomes and profitability of production increased.
Słowa kluczowe
PL grupa producencka   gospodarstwo rolne   technologia produkcji   rentowność produkcji  
EN producers' groups   farm agriculture   production technology   production profitability  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2011
Tom R. 15, nr 6
Strony 101--108
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Kowalski, S.
autor Szeląg-Sikora, A.
autor Oleksy-Gębczyk, A.
Bibliografia
Domagalska-Grędys M. 2010. Aspekt społeczny i organizacyjny współdziałania w retoryce ekonomicznego uzasadnienia współpracy rolników. Roczniki nauk rolniczych. Seria G. T. 97. z. 2. s. 133-143.
Grzywińska-Rąpca M. 2003. Poprawa efektywności gospodarowania w wyniku przystąpienia do grupy producenckiej. Prace Naukowe AE we Wrocławiu. Nr 983. s. 226.
Szeląg-Sikora A. 2010. Efektywność produkcji gospodarstw indywidualnych zrzeszonych w sadowniczej grupie producenckiej. Inżynieria Rolnicza 5(123). Kraków. s. 267-273.
Szumski S. 2007. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej .Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. Warszawa. ISBN 978-83-60501-21-4.
Biuletyn Informacyjny 10. 2005. Pomoc finansowa dla grup producentów rolnych. s. 26.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0063-0070
Identyfikatory