Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0063-0069

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Wybrane wskaźniki produkcyjne a poziom wyposażenia oraz moc parku maszynowego gospodarstw rolnych

Autorzy Kowalski, J.  Nowak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selected production indexes and level of equipment as well as the power of a machinery park of agricultural farms
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy określona została wartość nadwyżki bezpośredniej oraz wyposażenie techniczne gospodarstw rolnych. Dokonano także oceny nakładów bezpośrednich i produkcji końcowej brutto w badanych obiektach. Badania dotyczyły 30 gospodarstw powiatu miechowskiego. Średnia wartość nadwyżki bezpośredniej z produkcji roślinnej wyniosła 1,68 tys. PLN*ha-1. Natomiast z produkcji zwierzęcej jedynie 1,03 tys. PLN*ha-1 UR.
EN The study presents the value of standard gross margin as well as technical infrastructure of agricultural farms. Assessment of direct inputs and gross final production in the researched objects was carried out. The research covered 30 farms of miechowski powiat. Average value of standard gross margin from plant production was 1.68 thousand of PLN*ha-1. Whereas, from animal production only 1.03 thousand PLN*ha-1 of arable land.
Słowa kluczowe
PL wyposażenie techniczne   moc   nadwyżka bezpośrednia  
EN technical infrastructure   power   standard gross margin  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2011
Tom R. 15, nr 6
Strony 93--100
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Kowalski, J.
autor Nowak, M.
Bibliografia
Kowalski J., Szeląg A. 2005. Charakter produkcyjno-rolniczy a poziom uzbrojenia technicznego w gospodarstwach rolnych. Inżynieria Rolnicza Nr 11(86). s. 215-222.
Muzalewski A. 2000. Aktywność inwestycyjna i wyposażenie gospodarstw w środki mechanizacji. Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 3. IBMER, Warszawa. s. 95-102.
Wójcicki Z. 1996. Wskaźniki wyposażenia i wykorzystania środków technicznych. Warszawa. s. 110.
Wójcicki Z. 2007. Metody oceny działalności gospodarstw rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej 2. Warszawa. s. 5-13.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0063-0069
Identyfikatory