Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0063-0068

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Wpływ wielokrotnych obciążeń statycznych na stopień zagęszczenia i właściwości reologiczne masy nasion roślin oleistych

Autorzy Kolowca, J.  Wróbel, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influences of multiple static loads on the level of condensation and rheologic properties of the mass of oil plant seeds
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań polegających na jednoosiowym ściskaniu masy nasion roślin oleistych w cylindrze o wymiarach 70 x 120 mm. Testy zostały przeprowadzone na trzech gatunkach roślin oleistych, takich jak: len, rzepak, słonecznik. Próbki nasion były poddawane wielokrotnym obciążeniom i dociążeniom. Zakres obciążeń mieścił się w granicach 73,86-561,40 N. Przy każdej zmianie obciążenia próbki rejestrowano: całkowite odkształcenie pełzania, odkształcenie trwałe i sprężyste. Przedstawiono wykresy zmian parametrów oceny (moduł sprężystości, współczynnik lepkości dynamicznej i inne) w funkcji obciążenia.
EN The study presents the results of the research comprising of uni-axial compression of oil plants seeds mass in the cylinder of 70 x 120 mm. The tests were performed on three varieties of oil plants, such as, flax, rape, and sunflower. The seeds samples were subjected to multiply loads and reloading. The scope of loads was between 73.86-561.40 N. The samples were registered at every load change: total creeping deformation, permanent set and elastic deformation. Diagrams of assessment parameters changes (modulus of elasticity, coefficient of dynamic viscosity and other) in the function of load.
Słowa kluczowe
PL rośliny oleiste   nasiona   moduł sprężystości   współczynnik lepkości dynamicznej  
EN oil plants   seeds   modulus of elasticity   coefficient of dynamic viscosity  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2011
Tom R. 15, nr 6
Strony 85--91
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Kolowca, J.
autor Wróbel, M.
  • Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie ul. Balicka 120, 30-149 Kraków, jkolowca@ar.krakow.pl
Bibliografia
Kolowca J. 2006a. Właściwości reologiczne masy ziarna o zróżnicowanej wilgotności. Inżynieria Rolnicza. Nr 12 (87). s. 243-248.
Kolowca J. 2006b. Wpływ wielokrotnych obciążeń statycznych na stopień zagęszczenia i właściwości reologiczne masy ziarna. Inżynieria Rolnicza. Nr 13 (88). s. 193-199.
Frączek J., Kaczorowski J., Ślipek Z., Horabik J., Molenda M. 2003. Standaryzacja metod pomiarów właściwości fizyczno - mechanicznych roślinnych materiałów ziarnistych. Acta Agrophysica.
Rosiak E. 2004: Rynek rzepaku w sezonie 2004/05. IERiGŻ. Warszawa.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0063-0068
Identyfikatory