Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0063-0065

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Możliwości wykorzystania odpadów poprodukcyjnych z rzepaku ozimego na cele energetyczne

Autorzy Kachel-Jakubowska, M.  Kraszkiewicz, A.  Szpryngiel, M.  Niedziółka, I. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The possibilities of using waste products from winter rape for energy purposes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przeprowadzono analizę możliwości oraz zdolności wykorzystania wszelkich pozostałości poprodukcyjnych pochodzących z upraw, tłoczenia nasion rzepaku oraz produktów powstających w wyniku produkcji paliw odnawialnych. Zebrane informacje umożliwiają dalszą pracę nad opracowaniem innowacyjnych metod utylizacji powyższych produktów zapobiegając ewentualnym problemom z jego nadprodukcją oraz przyczynią się do obniżenia kosztów pozyskiwania biopaliw.
EN The paper presents the analysis of the possibility and the ability to use any post-production remains from crops, winter rape and products resulting from the production of renewable fuels. The information collected will allow for further work on development of innovative methods of disposal of these products in order to prevent possible problems with its over-production and will contribute to lower acquisition costs of biofuels.
Słowa kluczowe
PL produkt uboczny   rzepak ozimy   słoma   makuchy   gliceryna   MONG  
EN by-products   winter rape   straw   oil cake   glycerol   MONG  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2011
Tom R. 15, nr 6
Strony 61--68
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz., tab.
Twórcy
autor Kachel-Jakubowska, M.
autor Kraszkiewicz, A.
autor Szpryngiel, M.
autor Niedziółka, I.
Bibliografia
Bartkowiak-Broda I., Wałkowski T., Ogrodowczyk M. 2005. Przyrodnicze i agrotechniczne możliwości kształtowania jakości nasion rzepaku. Pamiętniki Puławskie. Zeszyt 139. s. 7-25.
Cieślikowski B., Juliszewski T., Łapczyńska-Kordon B. 2006. Utylizacja na cele energetyczne produktów ubocznych technologii biopaliw. Inżynieria Rolnicza. Nr 12. s. 51-57.
Dach J., Zbytek Z., Pilarski K., Adamski M. 2009. Badania efektywności wykorzystania odpadów z produkcji biopaliw jako substrat w biogazowni. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna. Nr 6. s. 6-8.
Denisiuk W. 2007. Brykiety/ pelety ze słomy w energetyce. Inżynieria Rolnicza. Nr 9(97). s. 41-47.
Dzieniszewski G. 2009. Wybrane aspekty ekologiczne i ekonomiczne zasilania silników diesla paliwami roślinnymi. Inżynieria Rolnicza. Nr 6(115). s. 45-52.
Gaca J. 2002. Environmental aspects of production of biofuels. 3 International Conference Oil Pollution. Gdańsk 08.02.2002.
Gaca J. 2006. Faza glicerynowa - odpad czy cenny surowiec? Czysta Energia. 11. s. 34.
Główny Urząd Statystyczny. 2010. Rocznik branżowy. Rocznik statystyczny rolnictwa. Warszawa. ISSN 2080-8798.
Golimowska R., Golimowska W. 2010. Ocena wartości opałowej fazy glicerynowej oraz jej mieszaniny z biomasy. Problrmy Inżynierii Rolniczej. 3. s. 103-109.
Gradziuk P. 1995. Możliwości energetycznego wykorzystania słomy. Postępy Nauk Rolniczych, 5. s. 31-39.
Gradziuk P. 1999. Możliwości wykorzystania surowców pochodzenia rolniczego na cele energetyczne. Roczniki Naukowe Seria. T. 1, Z.3. s. 233-238.
Jóźwiak D., Szlęk A. 2006. Ocena oleju rzepakowego jako paliwa kotłowego. Energetyka, 6. s. 449-451.
Kachel-Jakubowska M. 2008. Ocena jakości nasion rzepaku ozimego pod względem stopnia zanieczyszczeń. Inżynieria Rolnicza. Nr 2(100). s. 75-81.
Karta charakterystyki - Gliceryny farmaceutyczna. 2009. Rafineria Trzebinia S.A.
Karta charakterystyki - Gliceryny technicznej. 2009. Rafineria Trzebinia S.A.
Konieczko K., Czerczak S. 2003. Glicerol. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Podstawy i metody oceny środowiska pracy. CIOP-PIB. 3(37).
Kotowski W., Lucke B., Tietze B., Petrach A. 1994. Reestryfikacja i fluidalny kraking katalityczny oleju rzepakowego. „Przemysł Chemiczny”. Nr (4)128. s. 128-131.
Ludwicka A., Grzybek A. 2010. Bilans biomasy rolnej (słomy) na potrzeby energetyki. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 2. s. 101-111.
Muśnicki Cz. 2003. Szczegółowa uprawa roślin. Praca zbiorowa Tom II, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu. ISBN 83-89189-17-8.
Niedziółka I., Zuchniarz A. 2006. Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego. Motrol, 8A. s. 232–237.
Rafineria Trzebinia [online] Lublin [dostęp 01.08.2011]. Dostępny w internecie: http://www.rafineria-trzebinia.pl/?page=gliceryna_techniczna
Roszkowski A. 1998. Płynne paliwa roślinne - ocena stanu badań i perspektywy. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 4. s. 93-106.
Rzepiński W. 2009. Koncepcja zagospodarowania produktów ubocznych i zanieczyszczeń powstających przy przerobie nasion rzepaku. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 1. s. 145-151.
Strzeliński J. 2006. Możliwości wykorzystania w żywieniu bydła produktów ubocznych powstających przy głębokim tłoczeniu oleju z nasion roślin oleistych i produkcji bioetanolu. Wiadom. Zootech. Nr 44(3). s. 56-66.
Thompson J.C., He B.B. 2006. Characterization of crude glycerol from biodiesel production from multiple feedstocks. „Applied Engeneering in Agriculture”. Nr 22(2). s. 262.
Wiślicki B., Wolański M. 1993. Możliwości zastosowania estrów metylowych kwasów oleju rzepakowego jako proekologicznych paliw dla celów energetycznych. Rzepak -stan obecny i perspektywy. Konf. Naukowa, Radzionków. Nr 3-4 czerwca. s. 113-117.
Wojciechowski A., 2009. Wykorzystanie poekstrakcyjnej śruty rzepakowego oraz makuchu rzepakowego w żywieniu kur nieśnych. Polskie Drobiarstwo. Nr 9. s. 46-47.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0063-0065
Identyfikatory