Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0063-0060

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Rożnik przerośnięty Silphium perfoliatum L. - źródło biomasy do produkcji biopaliw stałych

Autorzy Frączek, J.  Mudryk, K.  Wróbel, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Cup plant Silphium perfoliatum L. - biomass source for biofuels production
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono analizę przydatności biomasy rożnika przerośniętego na cele energetyczne. Przeprowadzono charakterystykę gatunku pochodzącego z Ameryki Północnej. Wykazano, że gatunek spełnia wymagania stawiane roślinom energetycznym tzn. charakteryzuje się dużym plonem - 15 - 19 t*ha-1, odpornością na choroby i szkodniki, niewielkimi wymaganiami siedliskowymi. Określono podstawowe właściwości fizyczne biomasy, miedzy innymi: wysokość pędów - 2,4 m, gęstość właściwą - 210 kg*m3, ciepło spalania 17,3 MJ*kg-1 i zawartość popiołu- 3,4%. Poddano również ocenie jakościowej brykiety wykonane z tego surowca podczas której określono: trwałość - 93,1%, gęstość właściwą - 920 kg*m3 i wymiary brykietów. Zarówno właściwości biomasy rożnika są zadawalające z energetycznego punktu widzenia, jak również brykiet charakteryzuję się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi a do procesu brykietowania wystarczające jest tylko zrębkowanie pędów.
EN The study presents the analysis of cup plant biomass usability for energy purposes. Description of variety from North America was carried out. It was proved, that the variety meets the requirements of energy plants that is, it is characterised by large crops - 15-19 t*ha-1, resistance to diseases and pests, small habitat requirements. Basic physical properties of biomass were determined, among others: sprouts height - 2.4 m, specific density - 210 kg*m-3, heat of combustion 17.3 MJ*kg-1 and ash content - 3.4%. Moreover, briquettes made of this material were subjected to evaluation during which the following were determined: durability - 93.1%, specific density - 920 kg*m-3 and size of briquettes, properties of the cup plant biomass are satisfactory from the point of view of energy, as well as briquette is characterised by very good qualitative parameters and only sprouts chipping is sufficient for the process of briquetting.
Słowa kluczowe
PL brykiet   rożnik przerośnięty   roślina energetyczna   biomasa  
EN briquette   cup plant   energy plants   biomass  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2011
Tom R. 15, nr 6
Strony 21--27
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Frączek, J.
autor Mudryk, K.
autor Wróbel, M.
  • Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 120, 30-149 Kraków, Marek.Wrobel@ur.krakow.pl
Bibliografia
Jabłoński B., Kołtowski Z. 2005. Nectar secretion and honey potential of honey-plants growing under Poland’s conditions - part XV. Journal of Apicultural Science Vol. 49 No. 1. s. 59-63.
Kołtowski Z. 2006. Wielki atlas roślin miododajnych. Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita S.A. ISBN 8360192138.
Kowalski R. , Wolski T. 2003. Evaluation of phenolic acid content in silphium perfoliatum l. leaves, inflorescences and rhizomes, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online], Horticulture. Volume 6. Issue 1, #3, [dostęp 15-05-2011]. Dostępny w Internecie: http://www.ejpau.media.pl/volume6/issue1/horticulture/art-03.html.
Kowalski R. 2002. Ocena zawartości oleanozydów w organach nadziemnych i podziemnych rożnika przerośniętego Silphium perfoliatum L. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 1(2). s. 5-15.
Majtkowski W. 2006 Źródła biomasy do celów energetycznych - rozdział w materiałach z II Regionalnego forum energetyki odnawialnej. s. 49-55, Przysiek. ISBN 978-83-60164-08-2.
Majtkowski W. 2006, Potencjalny gatunek energetyczny. Sylfia z prerii, Agroenergetyka. Wyd. APRA. Nr 3(17). s. 8-9.
Piłat J., Majtkowski W., Majtkowska G., Mikołajczak J., Góralska A. 2007. Przydatność do zakiszania wybranych form gatunku roślin z rodzaju silphium. Journal of Central European Agriculture, Vol.8 No.3. s. 363-368.
PKN-CEN/TS 14961:2007 Biopaliwa stałe - Wymagania techniczne i klasy.
PN-77/D-04100 Drewno. Oznaczanie wilgotności.
PN-77/D-04101 Drewno. Oznaczanie gęstości.
PN-81/G-04513 Paliwa stałe - Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej.
PN-EN 14775:2010. Biopaliwa stałe - Oznaczanie zawartości popiołu.
PN-EN 15210-2:2011. Biopaliwa stałe - Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej brykietów i peletów - Część 2: Brykiety.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0063-0060
Identyfikatory