Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0063-0059

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Analiza procesu omłotu pszenicy orkiszowej w listwowo-sitowym zespole młócącym

Autorzy Frączek, J.  Reguła, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the threshing spelt process in the blade-sieve threshing unit
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących analizy procesu omłotu pszenicy orkiszowej w listowo-sitowym zespole młócącym. Badano wpływ prędkości obrotowej wału zespołu młócącego oraz przepustowości na wielkość niedomłotu oraz uszkadzalność ziarna. Stwierdzono, że przy ustalonych wartościach przepustowości do opisu zmian niedomłotu w funkcji prędkości obrotowej można zastosować funkcję wykładniczą, natomiast w przypadku uszkadzalności - liniową. Ustalono optymalny punkt pracy zespołu młócącego, który odpowiada prędkości obrotowej wału równej 650 obr*min-1. Zaproponowano również nieliniowe modele opisujące zmiany niedomłotu oraz uszkadzalności w funkcji prędkości obrotowej wału oraz przepustowości. Cechują się one dużą wiernością dopasowania (R2=0,943-0,967).
EN The study presents the results of the research on the analysis of the threshing spelt process in the blade-sieve threshing unit. Influence of rotational velocity of the threshing unit shaft as well as capacity on the size of under-threshing and vulnerability of the grain. It was determined that exponential function may be used for description of changes of under-threshing in the function of rotational velocity at determined capacity values. Optimal point of threshing unit performance was determined. It corresponds to rotational velocity of the shaft equal to 650 rotations*min-1. Non-linear models describing under-threshing changes and vulnerability in the function of rotational velocity of the shaft as well as capacity were also suggested. They are characterised by great fidelity of adjustment (R2=0,943-0,967).
Słowa kluczowe
PL omłot   pszenica orkiszowa   niedomłot   uszkodzenie   ziarno  
EN threshing   spelt   under-threshing   grain damage  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2011
Tom R. 15, nr 6
Strony 13--20
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Frączek, J.
autor Reguła, T.
Bibliografia
Bonafaccia G., Galli V., Francisci R., Mair V., Skrabanja V. and Kreft I. 2000. Characteristics of spelt wheat products and nutritional value of spelt wheat-based bread. Food Chemistry. 68. s. 437-441.
Choszcz D. J., Konopka S., Zalewska K. 2010. Charakterystyka właściwości fizycznych wybranych odmian orkiszu. Inżynieria Rolnicza. Nr 4 (122). s. 23-28.
Dreszer K., Gieroba J., Roszkowski A. 1998. Kombajnowy zbiór zbóż. IBMER, Warszawa.
Frączek J., Reguła T. 2010. Metoda oceny podatności ziarna pszenicy orkiszowej na uszkodzenia mechaniczne w czasie omłotu. Inżynieria Rolnicza. Nr 4 (122). s. 51-58.
Kordan B., Laszczak-Dawid A., Nietupski M., Żuk-Gołaszewska K. 2007. Wpływ formy przechowywania pszenicy orkisz (Triticum spelta L.) na rozwój wołka zbożowego (Sitophilus granarius L.). Post. w ochr. roś. 47(1). s. 263-266.
Radomski G., Bać A., Mierzejewska S. 2007. Ocena porównawcza wartości wypiekowej mąki pszennej i orkiszowej. Inżynieria Rolnicza. Nr 5 (93). s. 369-374.
Szymanek M., Sobczak P. 2009. Some physical properties of spelt wheat seed. TEKA Kom. Mot. Energ. Roln. Nr 9. s. 310-320.
Tyburski J., Babalski M. 2006. Uprawa i przetwórstwo pszenicy orkisz. CDR Radom.
Zagajski P., Dreszer K. A. 2006. Stan badań teoretycznych nad omłotem i wydzielaniem ziarna z masy zbożowej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Nr 51(4).
Żabiński A., Sadowska U., Pużyńska K. 2010. Wybrane właściwości fizyczne ziarna orkiszu pszennego. Inżynieria Rolnicza. Nr 4 (122). s. 309-317.
PN-R-74006:1965 - Ziarno zbóż i nasiona strączkowe jadalne - Oznaczanie wilgotności.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0063-0059
Identyfikatory