Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0063-0020

Czasopismo

Diagnostyka

Tytuł artykułu

Tests of LM2500 naval gas turbine with the objective of determining its operating characteristics

Autorzy Pojawa, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Badania okrętowego turbinowego silnika spalinowego LM2500 w aspekcie wyznaczenia charakterystyk obrotowych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The article presents the results of preliminary tests concerning the determination of operating characteristics of the examined engine in steady states. The study concerned main propulsion engines of an Oliver Hazard Perry class frigate operated by the Polish Navy. The propulsion system of that frigate consists of two LM2500 marine gas turbine engines, reduction gear, shaft line and a controllable pitch propeller (CPP). The tests were conducted in the ship's engine room when the ship was at sea. Operating characteristics were determined on the basis of the measurements recorded over the entire load range of the engine, from minimum to rated load. During the tests, the load of both engines of the ship was simultaneous and balanced. In order to facilitate the comparison of the operating characteristics of the tested engines, as well as to make a reference to various weather conditions, the data obtained was reduced to standard day conditions. For the aforementioned characteristics approximation relations were determined using statistical analysis. The relations obtained may be utilized in technical diagnostics and for further studies concerning the engines examined in the present research study.
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących opracowania charakterystyk obrotowych obiektu badań, w stanach pracy ustalonej. Obiektem badań były silniki napędu głównego fregaty typu Oliver Hazard Perry będącej na wyposażeniu Marynarki Wojennej RP. Układ napędowy składa się z dwóch okrętowych turbinowych silników spalinowych LM 2500, przekładni redukcyjnej, linii wału oraz śruby napędowej o skoku nastawnym. Badania przeprowadzono podczas wyjścia okrętu w morze, w warunkach siłowni okrętowej. Do opracowania charakterystyk wykorzystano wyniki pomiarów zarejestrowane w zakresie obciążeń silników od minimalnego do nominalnego. Podczas badań silniki zostały poddane jednoczesnemu i równomiernemu obciążeniu. W celu umożliwienia porównywania charakterystyk badanych silników, jak również odniesienia ich do różnych warunków atmosferycznych, wyniki pomiarów na podstawie których je wyznaczono, sprowadzono do tzw. unormowanych warunków atmosferycznych. Dla przedmiotowych charakterystyk dokonano wyznaczenia zależności aproksymacyjnych z wykorzystaniem analizy statystycznej. Otrzymane zależności mogą być wykorzystywane na potrzeby diagnostyki technicznej oraz dalszych badań rozpatrywanego obiektu badań.
Słowa kluczowe
PL silnik okrętowy   turbinowy silnik spalinowy   okrętowy układ napędowy   charakterystyka obrotowa  
EN naval gas turbine   naval power unit   operating characteristic  
Wydawca Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej
Czasopismo Diagnostyka
Rocznik 2011
Tom nr 4(60)
Strony 65--70
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Pojawa, B.
  • Polish Naval Academy, Institute of Ship Construction and Operation, ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia, pojawabogdan@o2.pl
Bibliografia
[1] Charchalis A.: Warunki przeprowadzania i weryfikacji oceny diagnostycznej na okręcie. Diagnostyka Vol. 34, 2005.
[2] Charchalis A.: Diagnozowanie okrętowych silników turbinowych, AMW, Gdynia 1991.
[2] Dżygadło Z., Łyżwiński M., Otyś J., Szczeciński S., Wiatrek R.: Napędy lotnicze - zespoły wirnikowe silników turbinowych, WKiŁ, Warszawa 1982.
[3] Pieriegudow W.: Metoda najmniejszych kwadratów i jej zastosowanie, PWE, Warszawa 1967.
[4] Pojawa B.: Stanowisko laboratoryjne dwuwirnikowego silnika turbinowego, XXVI Sympozjum Siłowni Okrętowych SYMSO 2005 Gdynia.
[5] Pojawa B.: Rola charakterystyk eksploatacyjnych w eksploatacji okrętowych turbinowych silników spalinowych, Logistyka 6/2010.
[6] Taylor J.R.: Wstęp do analizy błędu pomiarowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
[7] Instrukcja obsługi układu napędowego fregaty FFG9.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0063-0020
Identyfikatory