Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0062-0019

Czasopismo

Problemy Inżynierii Rolniczej

Tytuł artykułu

Kierunki rozwoju konstrukcji nawierzchni dróg wiejskich

Autorzy Kozłowski, W.  Surowiecki, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Development directions in construction of pavement on the country roads
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wybrane technologie wykonawstwa konstrukcji jezdni dróg lokalnych oraz sposoby wzmacniania podłoża, stosowane od kilkunastu lat w procesie budowy i naprawy dróg w warunkach wiejskich. Podano przykłady zastosowań i oceniono efekty techniczne oraz ekonomiczne.
EN The paper dealt with selected performance technologies of local roadway construction and the manners of road subgrade reinforcement having been used over last several years in process of building and repairing the roads under rural conditions. Examples of applications were given as well as the technical and economic effects were evaluated.
Słowa kluczowe
PL droga gminna   modelowanie   nośność   wzmocnienie  
EN country road   modelling   load capacity   subgrade stabilization  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Problemy Inżynierii Rolniczej
Rocznik 2011
Tom R. 19, nr 1
Strony 173--183
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., rys.
Twórcy
autor Kozłowski, W.
autor Surowiecki, A.
  • Politechnika Opolska, Wydział Budownictwa - Katedra Dróg i Mostów, ul. Ozimska 75A, 45-370 Opole, tel. 77453-66-45, w.kozlowski@po.opole.pl
Bibliografia
Chlipalski K. 2006. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania węgla. Gliwice. PPH UTEX Sp. z o.o., Politechnika Śląska. Katedra Dróg i Mostów ss. 10.
Faleńska M., Gajger W. 2001. Przykłady zastosowania dróg o nawierzchni betonowej w warunkach wiejskich. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu. Nr 419. Seria Konferencje. Nr 33 s. 63-72.
Konarska G. 2010. Analiza parametrów wytrzymałościowych popiołów z węgla kamiennego i brunatnego oraz ocena ich przydatności do budowy nasypów. Praca magisterska. Wrocław. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ss. 59.
Long N.T., Schlosser F. 1978. Zasada działania i zachowanie się gruntu zbrojonego. W: Wybrane zagadnienia geotechniki. Pr. zbior. Red. K. Maziarz. Wrocław. PAN-IBW, Ossolineum s. 157-184.
Long N.T. 1978. Badania gruntów zbrojonych. W: Wybrane zagadnienia geotechniki. Pr. zbior. Red. K. Maziarz. Wrocław. PAN-IBW, Ossolineum s. 185-210.
PPH UTEX Sp. z o.o. 2009. Hydrauliczne spoiwo drogowe. Spoiwo do ulepszania gruntów. Magazyn Autostrady. Nr 5 s. 22-23.
Sawicki A. 1999. Statyka konstrukcji z gruntu zbrojonego. Gdańsk. IBW-PAN ss. 250.
Schlosser F. 1972. La terre armee, recherches et realisations. Bulletin de Liaison des Labo. Ponts et Chausseess. No. 62 s. 79-92.
Schlosser F., Jacobson H.M., Juran J. 1982. Soil reinforcement. Proc. of Second Internationale Conference on Geotextiles. Las Vegas. Industrial Fabric Assn Intln. USA s. 1158-1180.
SPOIWEX Producent i dostawca spoiw 2010. Nowoczesne spoiwa stabilizacyjne dla inżynierii komunikacyjnej. Magazyn Autostrady. Nr 3 s. 39.
Surowiecki A. 2004. Badania modelowe współpracy składników kompozytowych. Inżynieria i Budownictwo. Nr 10 s. 527-530.
Surowiecki A. 2009. Wybrane problemy mechaniki nawierzchni i podłoża drogowego. Konspekt do wykładu dla studiów doktoranckich (materiał niepublikowany). Wrocław. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ss.79.
Surowiecki A., Balawejder A., Kozłowski W. 2006. Badanie możliwości wzmacniania nasypów kolejowych przy zastosowaniu zbrojenia gruntu, lekkich konstrukcji oporowych i maty komórkowej. Raport serii SPR. Nr 6. Projekt badawczy MNiI nr 5 T07E 06024. Wrocław. PWroc. ss. 269.
Surowiecki A., Izbicki R., Mazurkiewicz R. 2001. Specjalne konstrukcje w budownictwie komunikacyjnym – badania modelowe i teoria. Grant KBN NR 7. TO7E 022 16, Proc. Etap III - Raport serii SPR. Nr 136/2001. Wrocław. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Szczygielski T. 2009. Uboczne produkty spalania w drogownictwie. Normy i aprobaty techniczne. Magazyn Autostrady. Nr 10. s. 72-75.
Szydło A. 2001. Nośność dróg gminnych z podbudowami z żużla energetycznego z Elektrowni Opole. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu. Nr 419. Seria Konferencje. Nr 33 s. 317-322.
Szydło A., Mackiewicz P. 2005. Nawierzchnie betonowe na drogach gminnych. Kraków. Polski Cement ss. 41.
Wojciechowski B. 2009. TECH-MAX. Stabilizacja gruntów. Roboty drogowe. Magazyn Autostrady. Nr 4 s. 3.
Wołowicki W., Plamowski A. 2001. Budownictwo drogowo-mostowe na terenach wiejskich. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu. Nr 419. Seria Konferencje. Nr 33 s. 323-336.
UTEX-CENTRUM Sp. z o.o. 2009. Hydrauliczne spoiwa drogowe. Mieszanka betonowa popiołowo-żużlowa. Magazyn Autostrady. Nr 10 s. 157.
Zalewski P. 2004. UPD: Utwardzający preparat drogowy (Stabilizacja chemiczna gruntów z użyciem środków jonowymiennych). Wrocław. PWroc. ss. 18.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0062-0019
Identyfikatory