Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0062-0018

Czasopismo

Problemy Inżynierii Rolniczej

Tytuł artykułu

Biopaliwa z oleju posmażalniczego wytwarzanego za pomocą technologii na zimno

Autorzy Golimowski, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Biofuels from waste post-frying oil produced by using low temperature technology
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem prowadzonych badań była ocena możliwości wytwarzania biopaliwa z rzepakowego oleju posmażalniczego. Proces reakcji estryfikacji przebiegał w czterech różnych środowiskach; jednocześnie oceniono wpływ systemu mieszania oraz temperatury na sprawność reakcji i jakość produktu. Do badań wykorzystano niefiltrowany olej posmażalniczy z restauracji, alkohol metylowy i 90% KOH. Reakcje prowadzono w dwóch specjalnie zbudowanych do tego celu estryfikatorach z hydraulicznym (EH) i mechanicznym (EM) systemem mieszania w temperaturze 35 i 60°C. Uzyskane wyniki badań dowodzą możliwości wykorzystania oleju posmażalniczego jako materiału bazowego do produkcji paliwa rolniczego oraz wskazują na istotny wpływ doboru parametrów prowadzenia reakcji na jej sprawność.
EN The study aimed at evaluating the possibilities of biofuel production from waste post-frying rapeseed oil. The esterification process was conducted under four different circumstances. The influence of mixing system and temperature on the reaction efficiency and quality of product were tested. Unfiltered post-frying oil from the restaurant, methyl alcohol and 90% KOH were used for tests. Esterification reactions were carried out in two specially designed esterificators with hydraulic (EH) and mechanical (EM) mixing systems, at the temperatures of 35 and 60°C. Obtained results of investigations proved the possibilities of using post-frying rapeseed oil as a basic material to production of agricultural biofuel. It was also indicated that the efficiency of esterification reaction was significantly affected by selection of proper process parameters.
Słowa kluczowe
PL biodiesel   olej posmażalniczy   proces estryfikacji  
EN biodiesel   post-frying rapeseed oil   esterification process  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Problemy Inżynierii Rolniczej
Rocznik 2011
Tom R. 19, nr 1
Strony 163--172
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., tab.
Twórcy
autor Golimowski, W.
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział w Poznaniu, ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań, tel. 61 820-33-31 w. 230, w.golimowski@itep.edu.pl
Bibliografia
Anggraini A.A., Lohrlein H.P., Krause R. 1998. Possibilities and limits of the re-use of used cooking oils with animal fat content as motor and heating fuel. Pr. zbior. Red. H. Kopetz, T. Weber, W. Palz, P. Chartier, G.L. Ferrero. W: Biomass for energy and industry. Proceedings of the Tenth European Conference and Technology Exhibition. Würzburg, Germany June 1998. Rimpar. C.A.R.M.E.N. Publ. s. 572-574.
Bocheński C.I. 2003. Biodiesel - paliwo rolnicze. Warszawa. Wydaw. SGGW ss. 183.
Canakci M., Sanli H. 2008. Biodiesel producing from various feedstocks and their effects on the fuel properties. Journal of Industrial Microbiology Biotechnology. Vol. 35 s. 431-441.
Frąckowiak P. 2002. Testing of esterification process of rape oil for tractor fuel in the prototype production plats of 400 dm3 output. Journal of Research and Replications in Agricultural Engineering. Vol. 47(1) s. 67-73.
Golimowski W., Nowak A., Pawlak S. 2008. Biopaliwa z tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. W: Wybrane aspekty uwarunkowań środowiska i przyszłościowych technik w produkcji zwierząt. Pr. zbior. Red. J.L. Jugowar. Warszawa. Wydaw. IBMER s. 65-72.
Grzybek A. 2004. Technologie transestryfikacji oleju rzepakowego. W: Biopaliwo, gliceryny, pasze z rzepaku. Pr. zbior. Red. W. Podkówka. Bydgoszcz. Wydaw. Uczeln. ATR s. 70-83.
Lapuerta M., Herreros J.M., Lyons L.L., Garcia-Contreras R., Briceňo Y. 2008. Effect of the alcohol type used in the production of waste cooking oil biodiesel on diesel performance and emissions. Fuel. Vol. 87 s. 3161-3168.
Oktaba W. 1980. Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie. Warszawa. PWN ss. 488.
Peng B., Shu Q., Wang J., Wang G., Wang D., Han M. 2008. Biodiesel production from waste oil feedstocks by solid acid catalysis. Process Safety and Environment Protection. Vol. 86 s. 441-447.
Phan A.N., Phan T.M. 2008. Biodiesel production from waste cooking oils. Fuel. Vol. 87 s. 3490-3496.
Predojević Z.J. 2008. The production of biodiesel from waste frying oils: A comparison of different purification steps. Fuel. Vol. 87 s. 3522-3528.
Sabudak T., Yildiz M. 2010. Biodiesel production from waste frying oils and its quality control. Waste Management. Vol. 30 s. 790-803.
Sulewski M., Gaca J., Brzeski S. 2006. Wpływ jakości oleju i warunków syntezy na wydajność i wybrane parametry biodiesla. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Procesorów Energii Eco-Euro-Energia. Bydgoszcz. Targi Bydgoskie SAWO s. 365-373.
Szlachta Z. 2002. Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami rzepakowymi. Warszawa. WKiŁ ss. 184.
Walisiewicz-Niedbalska W. 2004. Metanoliza. W: Biopaliwa, gliceryny, pasze z rzepaku. Pr. zbior. Red. W. Podkówka. Bydgoszcz. Wydaw. Uczeln. ATR s. 42-69.
Zhang Y., Dube M.A., McLean D.D., Kates M. 2003. Biodiesel production from waste cooking oil: 1. Process design and technological assessment. Bioresource Technology. Vol. 89 s. 1-16.
EN 14214 - Europejska norma jakości biodiesla.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0062-0018
Identyfikatory