Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0062-0016

Czasopismo

Problemy Inżynierii Rolniczej

Tytuł artykułu

Efektywność działania promieniowania UVC w urządzeniach do eliminacji skażeń bakteriologicznych z powierzchni skorup jaj

Autorzy Sobczak, J.  Marek, P.  Chmielowski, A.  Rakowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Efficiency of ultra-violet radiation applied in facilities eliminating bacterial contamination from the surface of egg-shells
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono czynniki wpływające na skuteczność działania promieniowania UVC w eliminacji skażeń bakteriologicznych z powierzchni skorup jaj spożywczych. Związane są one z charakterystyką fal elektromagnetycznych, do jakich zalicza się promieniowanie UVC, jak również z właściwościami oraz parametrami technicznymi promienników. Tylko odpowiednia wzajemna relacja tych czynników może zapewnić wymagany poziom skuteczności rozpatrywanej metody dezynfekcji. Praca obejmuje opis przebiegu badań prototypowego urządzenia do naświetlania skorup jaj promieniowaniem UVC, ocenę jego skuteczności w zależności od zmieniających się parametrów fizycznych, tj. czasu naświetlania, natężenia promieniowania oraz dostarczonej dawki. Na podstawie badań określono optymalne parametry czynników decydujących o skuteczności promieniowania UVC w dezynfekcji skorup jaj spożywczych.
EN Paper considered some factors affecting the efficiency of UVC radiation to elimination of bacterial contamination from the surface of edible egg shells. Factors are connected with the characteristics of electromagnetic waves, the UVC radiation inclusive, as well as with technical properties and parameters of the radiators. Only adequate interrelations among these factors may assure required efficiency level of considered disinfection method. Paper described investigation course of a prototype installation for exposure of the egg-shells to UVC radiation, evaluated its efficiency depending on variable physical parameters, such as the time of exposure, radiation intensity and supplied radiation dose. On the basis of investigation results the optimum parameters were determined for the factors decisive on effectiveness of UVC radiation applied to disinfecting the shells of edible eggs.
Słowa kluczowe
PL promieniowanie UVC   natężenie   dawka   skażenie   skorupa   jaja spożywcze  
EN UVC radiation   intensity   dose   disinfection   edible egg-shells   bacterial contamination  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Problemy Inżynierii Rolniczej
Rocznik 2011
Tom R. 19, nr 1
Strony 143--155
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Sobczak, J.
autor Marek, P.
autor Chmielowski, A.
autor Rakowski, A.
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział w Poznaniu, ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań, tel. 22 720-05-31, j.sobczak@itep.edu.pl
Bibliografia
Czeczott O., Pawlik A. 1975. Metodyka kwalifikacyjnych badań maszyn rolniczych. Warszawa. IBMER ss. 21.
Drabble W.T., Stocker B. 1968. R (transmissible drug-resistance) factors in Salmonella typhimurium: pattern of transduction by phage P22 and ultraviolet protection effect. Journal of General Microbiology. No. 53 s. 109-123.
Johnson J.D., Aldrich K., Francisco D. E., Wolff T., Elliott M. 1979. UV disinfection of secondary effluent. Progress in wastewater disinfection technology. W: Proceedings of the National Symposium, EPA-600/9-79-018. Red. A.D. Venosa Cincinnati, Ohio. U.S. Environmental Protection Agency s. 108-116.
Rehemtulla A., Hamilton C.A., Chinnaiyan A.M. and Dixit V.M. 1997. Ultraviolet radiation-induced apoptosis is mediated by activation of CD-95. October 10, Journal of Biological Chemistry. Vol. 272 z. 41 s. 25783-25786.
Wejher A. 1979. Metoda zastosowania elektrycznych źródeł promieniowania nadfioletowego oraz określenie właściwych parametrów dla stymulacji rozwoju zarodków kaczych jaj lęgowych i ich dezynfekcji. Rozprawa doktorska. Maszynopis. Warszawa. IBMER ss. 215.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z 23 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj. Dz.U. UE L 163/6 pkt 8.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0062-0016
Identyfikatory