Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0062-0015

Czasopismo

Problemy Inżynierii Rolniczej

Tytuł artykułu

Emisja odorów z kurników

Autorzy Kołodziejczyk, T.  Jugowar, J. L.  Piotrkowski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Emission of odours from the poultry houses
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przeprowadzono analizę uciążliwości zapachowej w dwóch kurnikach reprodukcyjnych. W pierwszym kurniku kury były utrzymywane na ściółce, z ręcznym zbiorem jaj. W drugim - w systemie z podłożem ściołowo-rusztowym i mechanicznym zbiorem jaj. Pomiary stężenia zapachowego w próbkach powietrza wykonano metodą olfaktometrii dynamicznej. Na podstawie pomiarów stężeń zapachowych, ilości wymienianego powietrza i masy ptaków w kurnikach wyznaczono wskaźniki emisji odoru, które wyniosły od 0,13 do 0,48 ouE*s-1*kg-1.
EN The study analysed noxiousness of offensive odours in two poultry houses. In the first poultry house the hens were kept on litter, with manual gathering of eggs. In the second - the system with littered slatted floor and mechanized gathering of eggs was applied. The odour intensity was measured in air samples with the use of dynamic olfactometry method. On the basis of measured odour concentrations, amount of the air exchanged and the weight of birds in poultry houses, the indices of odour emission were determined, which ranged from 0.13 to 0.48 ouE*s-1*kg-1.
Słowa kluczowe
PL odór   chów drobiu   olfaktometria  
EN odour   poultry housing   olfactometry  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Problemy Inżynierii Rolniczej
Rocznik 2011
Tom R. 19, nr 1
Strony 135--141
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab.
Twórcy
autor Kołodziejczyk, T.
autor Jugowar, J. L.
autor Piotrkowski, M.
Bibliografia
Herbut E., Walczak J., Krawczyk T. Szewczyk A., Pająk T. 2010. Badania emisji odorantów z utrzymania zwierząt gospodarskich. W: Współczesna problematyka odorów. Pr. zbior. Red. Szynkowska M.I., Zwoździak J. Warszawa. WNT s. 1-12.
Interpelacje 2007–2010 [online]. Interpelacje poselskie w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej: nr 9483(2007), nr 8928(2007), nr 2041(2008), nr 4708 (2008), nr 6992(2008), 8211(2009), nr 11786(2010), nr 14024(2010), nr 14255(2010), nr 15124(2010), nr 16134(2010). [Dostęp 12.05.2010]. Dostępne w Internecie: www.sejm.gov.pl
Jugowar L. 2001. Rozprzestrzenianie się amoniaku z budynków inwentarskich. Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych. Nr 2 s. 22-26.
Jugowar J. L. 2008. Uwagi do metodyki oznaczania stężenia amoniaku w budynkach inwentarskich. W: Materiały XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE”. Warszawa. IBMER s. 209-212.
Karłowski J., Myczko R., Kołodziejczyk T., Kuczyński T. 2008. Współczynniki emisji amoniaku i gazów cieplarnianych z obór z wentylacją mechaniczną. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 1 s. 151-158.
Kośmider J., Mazur-Chrzanowska B., Wyszyński B. 2002. Odory. Warszawa. Wydaw. Nauk. PWN ss. 302.
PN-EN 13725:2007. Jakość powietrza. Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0062-0015
Identyfikatory