Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0062-0013

Czasopismo

Problemy Inżynierii Rolniczej

Tytuł artykułu

Badania parametrów mikroklimatu w oborach wolnostanowiskowych w okresie wiosennym

Autorzy Mazur, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Study on the microclimate parameters in free-stall cattle barns during spring season
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wyniki badań mikroklimatu przeprowadzonych w dziesięciu oborach wolnostanowiskowych w okresie wiosennym. Zaprezentowano wyniki pomiarów chwilowych i ciągłych następujących parametrów: temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, wilgotności względnej wewnętrznej i zewnętrznej, stężenia dwutlenku węgla i amoniaku, ochładzania katatermometrycznego, prędkości ruchu powietrza, jasności w pomieszczeniu. Temperatura wewnętrzna obór nie mieściła się w granicach komfortu. Wewnętrzna wilgotność względna powietrza przekraczała poziom optymalny w prawie każdej oborze. Średnie stężenie dwutlenku węgla w większości obór przekraczało 1000 ppm. W dwóch oborach stężenie amoniaku znacznie przekraczało wartości dopuszczalne.
EN Paper described the instruments and methods applied, as well as the results of investigations on microclimate parameters, conducted during spring season in ten free-stall cattle barns. The results of instantaneous and continuous measurements were given for the following parameters: ambient and indoor temperature, relative humidity of air inside and outside the buildings, carbon dioxide and ammonia concentrations, kata-thermometric cooling, air movement velocity and brightness inside the buildings. Chosen microclimatic parameters were illustrated. Temperature inside the barns exceeded limits of animal welfare. Relative humidity of the air indoors exceeded optimum level in almost all cattle barns tested. Average carbon dioxide concentration in majority of buildings exceeded 1000 p.p.m., whereas the concentration of ammonia highly exceeded acceptable values in two cattle barns.
Słowa kluczowe
PL obora wolnostanowiskowa   mikroklimat   temperatura   wilgotność względna   dwutlenek węgla   amoniak   stężenie  
EN free-stall cattle barns   microclimate   temperature   relative humidity of air   carbon dioxide   ammonia   concentration  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Problemy Inżynierii Rolniczej
Rocznik 2011
Tom R. 19, nr 1
Strony 111--122
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Mazur, K.
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział w Warszawie, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa,, tel. 22 542-11-13, k.mazur@itep.edu.pl
Bibliografia
BN-86/8800–03. Mikroklimat w budynkach inwentarskich.
Domasiewicz T., Głaszczka A., Mazur K., Rudnik K., Wardal W., Winnicki S., Eymontt A., Rassmusen J.B., Nielsen L.A.H., Pedersen J., Frederiksen H., Brikkjaer K.O., Jepsen L., Morsing S. 2005. Systemy utrzymania bydła. Poradnik. Warszawa. IBMER, Duńskie Służby Doradztwa Rolniczego ss. 172.
Fiedorowicz G. 2001. Mikroklimat w oborach wolnostanowiskowych. Wieś Jutra. Nr 8 s. 21-25.
Fiedorowicz G. Łochowski B. 2008. Mikroklimat w oborach wolnostanowiskowych w okresie letnim. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 4 s. 111-114.
Gawlik J. 2006. Mikroklimat w oborze. Lubuskie Aktualności Rolnicze. Nr 5. dostępny w Internecie na stronie http://www.lodr.pl/mikroklimat-w-oborze.
Jugowar J.L. 2008. Wybrane aspekty aktualnych uwarunkowań środowiskowych i przyszłościowych technik w produkcji zwierzęcej. Pr. zbior. Warszawa. IBMER ss. 139.
Instytut Zootechniki. 1977. Karty Informacyjne do założeń technologicznych produkcji zwierzęcej. Nr Karty 1.01.04. Kraków.
Kośla T. 2001. Przewodnik do ćwiczeń z higieny zwierząt. Warszawa. SGGW ss. 224.
Mazur K. 2010. Mikroklimat pomieszczeń w oborach wolnostanowiskowych w okresie wiosennym. XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Warszawa. IBMER s. 230-235.
Rokicki E., Kolbuszewski T. 1999. Higiena zwierząt. Warszawa. Fundacja Rozwój SGGW ss. 148.
Winnicki S., Woyke W., Pleskot K. 2003. Kodeks zaleceń i praktyk. Warszawa. IBMER ss. 46.
Winnicki S. 1980. Zoohigieniczna ocena ferm mlecznych. Rozprawa habilitacyjna. Kraków. IZ ss. 117.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0062-0013
Identyfikatory