Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0062-0008

Czasopismo

Problemy Inżynierii Rolniczej

Tytuł artykułu

Mechanizacja i organizacja prac w oborze wyposażonej w robota udojowego

Autorzy Winnicki, S.  Kołodziejczyk, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Work mechanization and organization in the cattle barn equipped with vms milk yielding robot
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W oborze wyposażonej w robota udojowego przeanalizowano zachowanie się krów związane z dojem oraz organizacją żywienia. Odstęp czasu między dojami ustalano indywidualnie na podstawie aktualnej mlecznej wydajności dobowej krowy. W czerwcu 2010 r. minimalny odstęp mieścił się w przedziale 320-800 minut. Faktyczny średni odstęp wynosił 393-921 minut, co oznacza od 1,5 do 3,6 dojów na dobę. Żywienie odbywało się w trzech miejscach. Podstawową dawkę PMR krowy dostawały do żłobu. Na stanowisku udojowym zadawano pierwszą mieszankę treściwą dla wszystkich krów, w zróżnicowanej ilości zależnie od wydajności. W stacji paszowej drugą mieszankę paszową otrzymywały krowy o wydajności powyżej 20 kg, w ilości zróżnicowanej zależnie od mleczności. W pierwszym roku eksploatacji obory średnia wydajność 66,8 krów wynosiła 10 346 kg mleka.
EN Milk yielding behaviour of the cows and feeding organization were analysed in a cattle barn equipped with milk yielding robot. Time intervals between successive milkings were individually settled on the basis of total 24 hrs' milk yield of a cow. In June 2010 the minimum time intervals ranged from 320 to 800 minutes. Actual average interval lasted 393-921 minutes, what means 1.5 to 3.6 milking yields per 24 hrs. Feeding was realized in three places. Main PMR (partly mixed ration) was put down into crib. On the milking stand first part of concentrate mixture was given to all cows - in the amounts adequate to milking capacity. Second feed mixture got in feeding station - in amounts according to milk yield - the cows of milking capacity above 20 kg. In the first year of barn exploitation the average milk yield from 66.8 cows reached 10.346 kg per cow.
Słowa kluczowe
PL krowa   robot udojowy   system PMR   białko   mleko   VMS   mocznik  
EN dairy cow   PMR system   protein   urea   milk   VMS milking robot  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Problemy Inżynierii Rolniczej
Rocznik 2011
Tom R. 19, nr 1
Strony 69--75
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Winnicki, S.
autor Kołodziejczyk, T.
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział w Poznaniu, ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań, tel. 61 820-33-31, s.winnicki@itep.edu.pl
Bibliografia
Aerts J. 2008. Boks paszowy - optymalne zadawanie paszy treściwej. Ekspert. Nr 3 s. 4-7.
Doležal O., Bílek M., Černa D., Dolejš J., Gregoriadesová J., Knižkova J., Kudrna V., Kunc P., Toufar O. 2002. Komfortní ustájení vysokoprodukčních dojnic. Praha. VÚŽV Uhřínĕvs ss. 213.
Kanswohl N., Burgstaler J., Herold J., Sanftleben P. 2008. Oefter melken? Viermaliges melken beeinflusst Tierverhalten ungünstieg. Neue Landwirtschaft. H. 8 s. 62-64.
Kowalski Z.M. 2009. Systemy zadawania pasz dla krów mlecznych. Ekspert. Nr 1 s. 24-31.
Krzyżewski J. 2010. Kwasica - groźne schorzenie metaboliczne u krów mlecznych. Bydło. Nr 3 s. 14-18.
Łuczak W., Skurczyńska K., Kuczaj M. 2009. Systemy żywienia krów wysokowydajnych łączące pastwisko i TMR. Przegląd Hodowlany. Nr 2 s. 9-13.
Majewski E. 2005. Miejsce rolnictwa w ekonomicznej i społecznej strukturze wsi. W: Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. Pr. zbior. Red. J. Wilkin. Warszawa. Fundusz Współpracy KER PAN s. 91-97.
PFMBiPM Region Oceny Poznań 2010. Wyniki prac hodowlanych w roku 2009. Poznań ss.119.
Winnicki S., Tomala A., Myczko A., Lisztoń-Gała Z., Copik A. 2004. Wydajność pracy i dobrostan krów dojonych w halach typu „rybia ość”. Roczniki AR Poznań. Vol. CCCLXI. Nr 63 s. 139-144.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0062-0008
Identyfikatory