Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0062-0007

Czasopismo

Problemy Inżynierii Rolniczej

Tytuł artykułu

Nakłady pracy żywej i mechanicznej w chowie bydła mlecznego w górskich gospodarstwach rodzinnych

Autorzy Jucherski, A.  Król, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Inputs of human labour and mechanical work on dairy cattle raising in the mountain family farms
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem badań przeprowadzonych w czterech górskich gospodarstwach o powierzchniach od 20 do 53 ha UR, specjalizujących się w produkcji mlecznej, była ocena jednostkowych nakładów robocizny i zużycia energii na technologiczną obsługę 1 DJP oraz określenie w nich poziomów mechanizacji. Tylko jedno gospodarstwo, nr 4 z obsadą 1,02 DJP*ha-1 UR, dysponowało oborą z V stopniem zmechanizowania obsługi zwierząt. Nakłady robocizny były w nim dwukrotnie mniejsze niż w pozostałych gospodarstwach, dysponujących obiektami starymi, dostosowanymi do obowiązujących wymogów sanitarnych i zootechnicznych, bez możliwości (niesprzyjające warunki siedliskowe) wprowadzenia w nich istotnego postępu technologicznego oraz zwiększenia pogłowia zwierząt. Również jednostkowe nakłady energetyczne były w nim mniejsze lub porównywalne ze wskaźnikami uzyskanymi w gospodarstwach o mniejszej obsadzie zwierząt i o uboższym technicznie, mniej energochłonnym, wyposażeniu maszynowym. Mimo najlepszych, w porównaniu z pozostałymi gospodarstwami, wskaźników ekonomicznego rozwoju, gospodarstwo to może być w przyszłości poddane restrykcjom za ograniczanie dobrostanu zwierząt, utrzymywanych obecnie na stanowiskach z uwięzią.
EN Investigations were conducted in four mountain dairy farms of agricultural land (AL) areas from 20 to 53 ha. The study aimed at evaluating the labour inputs and energy consumption on dairy herd maintenance as accounted per 1 livestock unit (LU), and determination of mechanization level in surveyed farms. Only in one farm (no.4), with livestock density of 1.02 LU per 1 ha AL, the cow barn was equipped with the technical means assuring 5th degree of mechanization level. The labour inputs on keeping cows in this farm were twice lower, as comparing to other farms having at disposal old cow barn buildings, adapted only to meeting recent sanitary and zootechnical requirements, without any chances (because of unsuitable habitat conditions) on essential implementation of technical progress and increasing livestock population. The individual energy inputs (at stocking rate of 1.02 LU*ha-1) were also lower or comparable to indices obtained by the other farms with smaller livestock density, having the barns equipped with poorer technically and less energy consuming machinery. Nevertheless, in spite of economically optimistic results, this farm may be subjected to some restrictions in the future because of reducing welfare of the animals housed permanently on the tying stands so far.
Słowa kluczowe
PL produkcja mleczna   obszar górski   obsługa bydła   poziom mechanizacji   nakłady pracy  
EN dairy farming   mountain areas   cattle maintenance   mechanization level   labour inputs  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Problemy Inżynierii Rolniczej
Rocznik 2011
Tom R. 19, nr 1
Strony 59--67
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab.
Twórcy
autor Jucherski, A.
autor Król, K.
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Górskie Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu, ul. Pułaskiego 52a, 33-383 Tylicz, tel./fax. 18 471-13-13, a.jucherski@itep.edu.pl
Bibliografia
Król K., Jucherski A. 2009. Specyfika i możliwości rozwoju towarowej produkcji mlecznej w górskich gospodarstwach rodzinnych w Beskidach. W: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. 22-23 września 2009 r. Warszawa. Warszawa. IBMER s. 19-23.
Król K., Jucherski A., Walczowski A. 2008. Badania technologii produkcji roślinnej oraz efektywności ekonomicznej w górskich gospodarstwach hodowlanych (badania wieloletnie). Maszynopis. Warszawa. IBMER ss. 235.
Romaniuk W. 1996. Wpływ funkcjonalno-technologicznych rozwiązań obór na energochłonność i koszt produkcji mleka w gospodarstwach. Rozprawa habilitacyjna. Warszawa. IBMER ss. 149.
Szlachta J. 2005. Wskaźniki technologiczno-eksploatacyjne produkcji mleka w wybranych oborach. Inżynieria Rolnicza. Nr 4 s. 299-304.
Winnicki S. 2009. Technika i technologia w produkcji bydlęcej [online]. IBMER. AgEngPol. [Dostęp 20.03.2011]. Dostępny w Internecie: http://www.agengpol. pl/LinkClick.aspx?fileticket=zLwKydDhZBM%3D&tabid=144
Wójcicki Z. 2008. Metodyka badań postępu technologicznego w gospodarstwach rodzinnych. Monografia. Warszawa. IBMER ss. 90.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0062-0007
Identyfikatory