Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0062-0005

Czasopismo

Problemy Inżynierii Rolniczej

Tytuł artykułu

Wpływ czynników agrotechnicznych na właściwości energetyczne słomy

Autorzy Świętochowski, A.  Grzybek, A.  Gutry, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of agrotechnical factors on energetic parameters of the straw
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Badania wpływu czynników agrotechnicznych na właściwości energetyczne słomy przeprowadzono w 42 gospodarstwach i na 8 poletkach doświadczalnych. Ciepło spalania i wartość opałowa zostały wyznaczone wg normy PN-ISO1928. Analiza wariancji wykazała, że na ciepło spalania i wartość opałową słomy istotny statystycznie wpływ ma gatunek uprawianej rośliny. Nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu stosowania środków ochrony roślin na wartość energetyczną słomy. Średnia wartość opałowa i ciepło spalania słomy w stanie suchym wynoszą odpowiednio 17,0 i 18,3 MJ*kg-1 z odchyleniem standardowym obu wielkości na poziomie 0,4 MJ*kg-1.
EN The influence of agrotechnical factors on energy characteristics of the straw was investigated on 42 farms and 8 experimental plots. Heat of combustion and the calorific value were determined according to PN-ISO 1928 standard. Analysis of variance proved that both, the heat of combustion and calorific value of the straw, significantly depended on the species of cultivated crops. No significant effect of applied plant protection chemicals on energetic value of the straw was observed. Mean calorific value and the heat of combustion for dry straw amounted to 17.0 and 18.3 MJ*kg-1, respectively, at standard deviation on the level of 0.4 MJ*kg-1 for both determined values.
Słowa kluczowe
PL słoma   wartość opałowa   biomasa   energia  
EN straw   calorific value   biomass   energy  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Problemy Inżynierii Rolniczej
Rocznik 2011
Tom R. 19, nr 1
Strony 41--47
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., tab.
Twórcy
autor Świętochowski, A.
autor Grzybek, A.
autor Gutry, P.
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział w Warszawie, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, tel. 22 542-11-36, swietochowski@itep.edu.pl
Bibliografia
Danisiuk W. 2009. Słoma jako paliwo. Inżynieria Rolnicza. Nr 110 s. 83-89.
Grzybek A., Gradziuk P., Kowalczyk K. 2001. Słoma - energetyczne paliwo. Warszawa. Wydaw. Wieś Jutra ss. 71.
Niedziółka I., Zuchniarz A. 2006. Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego. Motrol. Nr 8A s. 232-237.
PN-ISO1928: Paliwa stałe - Oznaczanie ciepła spalania metodą spalania w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14.08.2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Dz.U. 2008 Nr 156 poz. 969.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0062-0005
Identyfikatory