Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0062-0004

Czasopismo

Problemy Inżynierii Rolniczej

Tytuł artykułu

Wpływ wysokości ścierniska przedplonu i sposobu uprawy roli na plonowanie kilku odmian pszenicy ozimej

Autorzy Weber, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The effect of forecrop stubble height and soil tillage system on yielding of some winter wheat cultivars
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy była analiza plonowania wybranych odmian pszenicy ozimej w warunkach zróżnicowanej wysokości ścierniska i różnych systemów uprawy roli. Badania przeprowadzono w latach 2008-2010 na glebie kompleksu żytniego dobrego. Doświadczenie trzyczynnikowe założono w układzie split-split-plot. Czynnikiem I był sposób zbioru przedplonu pszenicy: a) niskie ściernisko (10 cm), b) wysokie ściernisko (40 cm). W ramach czynnika II rozlosowano systemy uprawy roli: a) siew bezpośredni, b) uprawa bezpłużna, c) uprawa konwencjonalna - płużna. Czynnikim III były odmiany pszenicy ozimej: a) Mewa, b) Rapsodia, c) Legenda. Stosując bezpłużne systemy po przedplonach zbożowych, uzyskuje się mniejsze plony pszenicy niż w warunkach konwencjonalnej uprawy. Pozostawiając wysokie ściernisko i prawidłowo dobierając odmianę, można jednak osiągnąć większe lub porównywalne plony tego gatunku. Niezależnie od systemu uprawy roli i wysokości ścierniska, liczba kłosów na jednostce powierzchni jest decydującym elementem, wpływającym na wielkość plonu pszenicy ozimej.
EN The study analysed yielding of selected winter wheat cultivars under conditions of differentiated stubble height and various soil tillage systems. Investigations conducted within years 2008-2010, were localized on good rye soil complex. Experiment in split-split-plot design included three experimental factors. Factor I - harvest technique of wheat forecrop: a) low (10 cm) stubble, b) high (40 cm) stubble. Factor II dealt with various soil tillage systems: a) direct sowing, b) simplified (ploughless) tillage, c) conventional tillage (ploughing). Within factor III the wheat cultivars: a) Mewa, b) Rapsodia, c) Legenda, were evaluated. At the use of ploughless tillage after cereal forecrops, decreased wheat yields were obtained, as compared with conventional tillage. However, at high stubble stand and properly matched wheat cultivar, it was possible to achieve comparable, or even higher yields of winter wheat. Irrespective of soil tillage system and height of stubble, the number of ears per area unit was a main component affecting the yield of winter wheat.
Słowa kluczowe
PL system uprawy   odmiana   pszenica ozima   pozostałości pożniwne  
EN soil tillage system   winter wheat   cultivar   crop residues  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Problemy Inżynierii Rolniczej
Rocznik 2011
Tom R. 19, nr 1
Strony 31--39
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., tab.
Twórcy
autor Weber, R.
  • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, ul. Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, tel. 71 363-86-91, rweber@iung.pulawy.pl
Bibliografia
Anken T., Weiskopf P., Zihlmann U., Forrer H., Jansa J., Perhacova K. 2004. Long-term tillage system effects dunder most cool conditions in Switzerland. Soil and Tillage Research. Vol. 78. Iss. 2 s. 171-183.
Dzienia S., Zimny L., Weber R. 2006. Najnowsze kierunki w uprawie roli i technice siewu. Fragmenta Agonomica. Nr 2(90) s. 227-241.
Gall Ch., Köller K. 2009. Directsaat im Systemvergleich DLG–Mitteilungen. H. 7 s. 54-56.
Imaz M.J., Virto I., Bescansa P., Enriqe A., Fernandez-Ugalde O., Karlen D.L. 2010. Soil quality indicato response to tillage and residue management on semi-arid Mediterranean cropland. Soil and Tillage Research. Vol. 107. Iss. 1 s. 17-25.
Khaledian M.R., Mailhol J.C., Ruelle P., Mubarak I., Perret S. 2010. The impacts of direct seeding into mulch on the energy balance of crop production system in the SE of France. Soil and Tillage Research. Vol. 106. Iss. 2 s. 218-226.
Köller K., Linke Ch. 2001. Erfolgreicher Ackerbau ohne Pflug. Frankfurt a. Main. Verlag DLG ss. 176.
Kratzmann A., Reckleben Y. 2006. Lange Stoppeln Kosten sparen? Neue Landwirtschaft. H. 4 s. 48-49.
Pfeiffer A., Mehner Ch. 2006. Kurze oder lange Stopel? Neue Landwirtschaft. H. 6 s. 43-45.
Rasmussen P.E., Rickman R.W., Kleeper B.T. 1997. Residue and fertility on yield of no-till wheat. Agronomy Journal. Vol. 89. Iss. 4 s. 563-567.
Rogasik J., Schroetter S., Schnug E., Kundler P. 2001. Langzeiteffekte ackerbaulicher Massnahmen auf die Bodenfruchtbarkeit. Archiv für Ackerund Pflanzenbau und Bodenkunde. Vol. 47 s. 3-17.
Turley D.B., Phillips M.C., Johnson P., Jones A.E., Chambers B.J. 2003. Long-term straw management of effects on yields of sequential wheat (Triticum aestivum) crops in clay and silty clay loam soils in England. Soil and Tillage Research. Vol. 71 s. 59-69.
Vosshenrich H., Reckleben Y., Gattermann B. 2006. Stopellänge: Technische Lösungen und wirtschaftliche Entscheidungen. Neue Landwirtschaft. H. 8 s. 34-37.
Weber R. 2000. Efektywność siewu bezpośredniego w warunkach dużych ilości pozostałości pożniwnych. Postępy Nauk Rolniczych. Nr 1 s. 57-69.
Weber R. 2007. Bezpłużna uprawa roli w warunkach dużych ilości pozostałości pożniwnych. Studia i Raporty IUNG - PIB. Z. 8 s. 217–232.
Wegner U., Koch H. J. 1999. Ausgereifte Verfahren. DLG-Mitteilungen. H. 7 s. 36-38.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0062-0004
Identyfikatory