Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0062-0003

Czasopismo

Problemy Inżynierii Rolniczej

Tytuł artykułu

Dynamika cen maszyn rolniczych w Polsce w latach 1990-2010

Autorzy Pawlak, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Dynamics of agricultural machinery prices in Poland within the years 1990-2010
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W okresie 1990-2010 wartość zestawu 24 środków mechanizacji rolnictwa w cenach bieżących wzrosła blisko dwudziestotrzykrotnie, podczas gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych około piętnastokrotnie. Ceny poszczególnych maszyn rosły w różnym stopniu. Najbardziej wzrosła cena kombajnu zbożowego, natomiast wskaźnik wzrostu ceny opryskiwacza ze zbiornikiem o pojemności 400 l miał najmniejszą dynamikę w okresie objętym analizą i cały czas utrzymywał się poniżej inflacji.
EN Along the period of 1990-2010 the value of set including 24 farm mechanization means, in running prices, increased almost twenty three times, whereas the price index for raw materials and consumers' services - about fifteen times. The prices of particular machines rose to different extent. The most of all increased the price of a combine harvester, whereas an index of price increase for the field sprayer with tank of 400 l capacity, showed the lowest dynamics during analysed period and maintained below inflation all the time.
Słowa kluczowe
PL maszyna rolnicza   cena   dynamika  
EN agricultural machine   price   rising   dynamics  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Problemy Inżynierii Rolniczej
Rocznik 2011
Tom R. 19, nr 1
Strony 23--30
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., wykr.
Twórcy
autor Pawlak, J.
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział w Warszawie, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, tel. 22 542-11-67, j.pawlak@itep.edu.pl
Bibliografia
GUS 2009. Ceny w gospodarce narodowej w 2008 r. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa ss. 182.
GUS 2010. Ceny w gospodarce narodowej grudzień 2009. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa ss. 76.
GUS 2011a. Ceny w gospodarce narodowej I-XII 2010 r. [online]. Warszawa. [Dostęp 04.02.2011 r.]. Dostępny w Internecie: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_ceny_w_gospodarce_PLK_HTML.htm
GUS 2011b. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950–2010 [online]. Warszawa. [Dostęp 04.02.2011 r.]. Dostępny w Internecie: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1634_PLK_HTML.htm
Pawlak J. 2011. Analizy cen maszyn rolniczych - problemy metodyczne. Problemy Inżynierii Rolniczej. W niniejszym numerze.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0062-0003
Identyfikatory