Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0061-0076

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Symulacja numeryczna zjawisk fizycznych podczas nagniatania tocznego w procesie regeneracji części maszyn rolniczych

Autorzy Szczepanik, K.  Kukiełka, L.  Kukiełka, K.  Patyk, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Numerical simulation of physical phenomena during the burnishing rolling in regeneration of parts of agricultural machinery
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca dotyczy komputerowej analizy zjawisk fizycznych zachodzących w warstwie wierzchniej części maszyn rolniczych podczas nagniatania jako końcowej operacji procesu regeneracji. Do analizy przyrostu pól temperatur użyto podprogram TEMPERATURA programu SYMUL-NAGN. Analizę stanu odkształceń i naprężeń dokonano w systemie ANSYS/Ls-Dyna. Opracowane aplikacje pozwalają określić właściwości warstwy wierzchniej dla danych warunków realizacji procesu lub odwrotnie, mogą określać wartości parametrów technologicznych dla pożądanych właściwości WW. Jest to niezbędne do prawidłowego projektowania procesu technologicznego regeneracji części. Przedstawiono przykładowe wyniki symulacji numerycznych.
EN The paper involves computer analysis of physical phenomena occurring in the surface layer of parts of agricultural machinery during the burnishing rolling as the final operation in the process of regeneration. . A subprogram - "symul-nagn" program temperature was used for analysis of the thermal fields' increment. The analysis of the state of strains and stresses was performed in the ansys/ls-dyna system. Developed applications allow to define the properties of the surface layer for the conditions of the process or vice versa, can determine the value of the technological parameters for the desired properties. This is necessary to the proper design of technological process of regeneration. Exemplary results of numerical simulation were presented.
Słowa kluczowe
PL nagniatanie   symulacja   ANSYS   SYMUL-NAGN   zjawisko fizyczne   warstwa wierzchnia  
EN burnishing rolling   simulation   ANSYS   SYMUL-NAGN   physical phenomena   surface layer  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2011
Tom R. 15, nr 5
Strony 283--290
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Szczepanik, K.
autor Kukiełka, L.
autor Kukiełka, K.
autor Patyk, R.
  • Katedra Mechaniki Technicznej i Wytrzymałości Materiałów, Politechnika Koszalińska, ul. Racławicka 15-17, 75- 620 Koszalin, leon.kukielka@tu.koszalin.pl
Bibliografia
Hebda M. Wachal A. 1980. Trybologia. WNT. s. 73-85.
Kleiber M. 1989. Wprowadzenie do metody elementów skończonych. PWN. Warszawa Poznań. ISBN 8301076984.
Przybylski W. 1987. Technologia obróbki nagniataniem. WNT. Warszawa. ISBN 8320407427.
Przybylski W. 2008. Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie. Gdańsk. s. 229-239.
Kukiełka L. 1995. Teoretyczne i doświadczalne podstawy powierzchniowego nagniatania tocznego z elektrokontaktowym nagrzewaniem. Monografia Wydziału Mechanicznego Nr 47. Koszalin. ISBN 8390051087.
Tomczyk W. 2010. Ekologiczno-eksploatacyjne aspekty w procesie użytkowania i odnowy maszyn i urządzeń. Regeneracja części w ekologicznej eksploatacji maszyn. Inżynieria Rolnicza. Nr 3(210). Kraków. s. 217-223.
Kukiełka L. 1990. SYMUL NAGN-nieliniowa symulacja i analiza procesu powierzchniowego nagniatania tocznego. Program komputerowy. Koszalin.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0061-0076
Identyfikatory