Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0060-0072

Czasopismo

Problemy Eksploatacji

Tytuł artykułu

Koncepcja systemu wspomagania zarządzania procesem wytwórczym jednostkowych obiektów technicznych w zakładzie doświadczalnym instytutu badawczego

Autorzy Ruta, R.  Zbrowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The concept of the system for management support for production process of individual technical objects in the prototype centre of the research institute
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono propozycję systemu wspomagania zarządzania procesem wytwórczym jednostkowych obiektów technicznych wytwarzanych w zakładzie doświadczalnym instytutu badawczego o profilu technologicznym. System został opracowany na podstawie analizy przeprowadzonej w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB. W przedstawionym opracowaniu pokazano sposób identyfikacji i opisu procesu i systemu wytwórczego oraz zasady odwzorowania, istotnych ze względu na zarządzanie, elementów w struktury danych programu komputerowego MS Project 2010 przyjętego jako narzędzie do budowy skomputeryzowanego sytemu. Pokazano algorytm planowania procesu wytwarzania oraz zasady monitorowania procesu wytwórczego.
EN The article presents the concept of the system for the support of management of production process of individual technical objects in the prototype centre of the research institute with technological profile. The system was developed based on the analysis performed in the Prototype Centre of the Institute for Sustainable Technologies - NRI. In the presented paper several methods are concerned: the method for identification and description of the process and the production system and the methods for the mirroring of the important, in terms of management, elements into the data structure of the computer software MS Project 2010 that was selected as the tool for building of the computerized system. The planning algorithm for the process of production is discussed as well as the rules for monitoring of the production process.
Słowa kluczowe
PL produkcja jednostkowa   system wspomagania   zarządzanie procesami   MS Project  
EN individual production   support system   process management   MS Project  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego
Czasopismo Problemy Eksploatacji
Rocznik 2011
Tom nr 3
Strony 205--215
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Ruta, R.
autor Zbrowski, A.
Bibliografia
1. Waters D.: Zarządzanie operacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
2. Tryliński W.: Metodyka konstruowania urządzeń precyzyjnych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1994.
3. Karpiński T.: Inżynieria produkcji, WNT 2004.
4. User's Guide for Microsoft Project 98, Document No. 92600.
5. J_I/TP/02 - Księga Jakości ITeE - PIB: Opracowanie dokumentacji technologicznej. Praca niepublikowana.
6. Mazurkiewicz A., Ruta R., Trzos M.: Badania prototypu, metodyka wspomagania procesu weryfikacji własności eksploatacyjnych, Biblioteka Problemów Eksploatacji, wyd. ITeE - PIB, Radom 2004.
7. Chatfield C., Johnson T.: Microsoft Project 2010 Step by Step, 2010 Microsoft Press.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0060-0072
Identyfikatory