Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0060-0059

Czasopismo

Problemy Eksploatacji

Tytuł artykułu

System operacyjny oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług

Autorzy Mazurkiewicz, A.  Giesko, T.  Karsznia, W.  Belina, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Operational System for the Assessment of Implementation Maturity of Innovative Solutions in the Area of Services
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W funkcjonowaniu nowoczesnych, ekspansywnych gospodarek coraz większą rolę odgrywają usługi stanowiące kluczowe źródło dochodów budżetu. O jakości usług decyduje w zasadniczym stopniu udział innowacyjnych rozwiązań, w tym zaawansowanych technologii mechatronicznych, teleinformacyjnych i ekologicznych. Zgodnie z podejściem systemowym proces projektowania usługi ma charakter interdyscyplinarny i wymaga zastosowania odpowiednich metod modelowania, weryfikacji i oceny na kolejnych jego etapach, od opracowania koncepcji do wdrożenia. W artykule zaprezentowano opracowaną metodę oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej usług ukierunkowanych głównie na obszary przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, technologii przemysłowych i technologii teleinformatycznych. W systemie oceny wykorzystywany jest algorytm identyfikacji zaawansowania rozwiązania, przeprowadzany na kolejnych poziomach. Otwarta struktura systemu umożliwia modyfikację zestawu kryteriów oceny na kolejnych poziomach oraz rozszerzanie bazy kategorii usług.
EN In contemporary developing and expansive economies, the role and importance of services is significantly growing as they constitute one of the key income sources for the national budget. What decides on the quality of services is, to great extent, the level of contribution of innovative solutions, i.e. advanced mechatronic technologies, information and communication technologies, and environmental technologies. According to the systems approach, the services, the services design process is of interdisciplinary nature and requires appropriate modelling, verification and assessment methods to be applied at its consecutive stages, from the very idea to practical implementation. The article presents the developed method of implementation maturity assessment of service aiming particularly at R&D undertakings, industrial technologies and information and communication technologies. The algorithm for the identification of the advancement of the solution applying to the consecutive stages of the assessment is used in the original assessment system. The open structure of the system enables modification of the set of assessment criteria on consecutive levels of the assessment and also allows to expand the services category database.
Słowa kluczowe
PL projektowanie usług   rozwiązanie innowacyjne   ocena dojrzałości wdrożeniowej   algorytm  
EN service design   innovative solution   implementation maturity assessment   algorithm  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego
Czasopismo Problemy Eksploatacji
Rocznik 2011
Tom nr 3
Strony 61--73
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Mazurkiewicz, A.
autor Giesko, T.
autor Karsznia, W.
autor Belina, B.
Bibliografia
1. AMA, Committee of Definitions, AMA Marketing Definitions, Chicago, American Marketing Association, 1960.
2. A Practical Guide to Federal Service Oriented Architecture DRAFT Version 1.1, 2008. Architecture and Infrastructure Committee, Federal Chief Information Officers Council.
3. Davies M.: ITSM Maturity Assessment: Unlocking the Value. ProActive, Australia Melbourne.
4. Edgett S.: The Traits of Successful New Service Development. Journal of Services Marketing, (1994) Vol. 8 Iss: 3, pp. 40-49.
5. Groonross Ch.: Strategic Management and Marketing in the Service Sector.
6. Hill A.V. et al.: research opportunities in service process design. Journal of Operations Management 286 (2002) pp. 1-14.
7. Kimbell L.: The turn to service design. In Julier G. and Moor L. (ed.). Design and creativity: Policy, Management and Practice, Oxford 2009, pp. 157-173.
8. Maffei S., Mager B., Sangiorgi D.: Innovation through Service Design: From research and theory to a network of practice. A user’s driven perspective. Paper presented at EAD 06, Joining forces, Helsinki 2005.
9. Mazurkiewicz A. (red.): Techniczne wspomaganie zrównoważonego rozwoju. Kierunki badawcze i aplikacyjne. Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2011.
10. Mazurkiewicz A., Karsznia W., Giesko T., Belina B.: Metodyka oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej innowacji technicznych. Problemy Eksploatacji 1/2010, s. 5-20.
11. „Modelowe struktury wspierające transfer technologii - metody oceny skuteczności i efektywności działania”. Zadanie badawcze zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego PW-004. Sprawozdanie merytoryczne (s. 100), 2008. Opracował zespół pod kierunkiem prof. K. Santarka. Wykonawcy: Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu.
12. Patricio L., Fisk R.P., Cunha J.F., Constantine L.: Multilevel Service Design: From Customer Value Constellation to Service Experience Blueprinting. Journal of Service Research, 2011, vol. 14 no. 2, pp. 180-200.
13. Payne A.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1996.
14. Pilat D. and Wölfl A.: Measuring the interaction between manufacturing and services. OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2005/5.
15. Shostack G. L.: Designing Services that Deliver. Harvard Business Review 62.1, (1984), pp. 133-139.
16. Stickdorn M., Schneider J.: This is Service Design Thinking: Basics - Tools - Cases. BI Publishers, Amsterdam 2010.
17. Wild P.J.: Review of Service Design Approaches. IPAS Deliverable I15.6 Report, University of Cambridge, Cambridge 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0060-0059
Identyfikatory