PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Weryfikacja zwartości składników mineralnych w mieszankach paszowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Verification of mineral ingredients content in feed mixes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań kompetencji urzędowych laboratoriów w zakresie oceny stopnia wymieszania makro- i mikroskładników w produktach paszowych. Wszystkie laboratoria potwierdziły odpowiednią homogeniczność mieszanek paszowych zgodną z wymaganiami. Dysponując danymi uzyskanymi od 11 uczestników potwierdzono także zgodność wyników cynku, miedzi i wapnia w badanych mieszankach z deklaracją producenta w zakresie 50-400 mg*kg-1 dla cynku; 13-55 mg*kg-1 dla miedzi oraz 8-35 g*kg-1 dla wapnia. W przypadku analizy wapnia w mieszance nr 1 deklarowana zawartość była niższa o 17% w porównaniu do średniej wartości obliczonej z wyników uzyskanych przez wszystkie laboratoria.
EN
The work presents the results of competency testing for official laboratories as regards evaluating the degree of intermixing macro- and microingredients in feed products. All laboratories confirmed proper homogeneity of feed mixes, consistent with applicable requirements. On the basis of data acquired from 11 participants, the researchers also confirmed conformity of the results obtained for zinc, copper and calcium in the examined mixes with manufacturer's declaration within range: 50-400 mg*kg-1 for zinc; 13-55 mg*kg-1 for copper, and 8-35 g*kg-1 for calcium. In case of calcium analysis in mix no. 1, declared content was 17% lower compared to mean value calculated using the results obtained by all laboratories.
Rocznik
Strony
259--264
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., tab., wykr.
Twórcy
Bibliografia
  • Boss J. 1987. Mieszanie materiałów ziarnistych. PWN. Warszawa.
  • Grochowicz J. 1996. Technologia produkcji mieszanek paszowych. PWRiL. Warszawa. ISBN 83-09-01656-5.
  • McEllhiney R.R. 1994. Feed manufacturing technology IV. AFAMA. Inc. Arlington.
  • Walczyński S. 2008. Sprawozdanie z realizacji zadań laboratorium referencyjnego w 2008 r. Organizacja badań biegłości w zakresie stopnia wymieszania makro- i mikroskładników. IZ-PIB KLP. Lublin.
  • PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
  • Przewodnik ISO/IEC 43 - 1:1997. 2004. Badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne. Część 1. Projektowanie i realizacja programów badania biegłości. PKN. Warszawa.
  • FAPAS. 2002. Protocol for the Food Analysis Performance Assessment Scheme. Organization and Analysis of Data. Sixth Edition.
  • Instrukcja. 2005. Ocena homogeniczności mieszanek paszowych na podstawie badania stopnia wymieszania składnika kluczowego. Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii. IZ-PIB KLP. Lublin.
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie limitów tolerancji zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych (Dz.U. 2007 nr 20 poz. 120).
  • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz.U. L 54, zał. I z 26.02.2009 r.). Praca wykonana w ramach działalności referencyjnej w latach 2008-2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0059-0037
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.