PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zanieczyszczenia ziarna zbóż jako biomasa do produkcji energii w energetyce zawodowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Pollutants of harvested cereal grains as a biomass for energy generation in professional power engineering
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Podjęto próbę określenia poziomu zanieczyszczeń ziarna zbóż jarych i ozimych w momencie ich sprzętu (2008 r.). Plantacje zbóż były położone w dwóch gospodarstwach rolnych. Bezpośrednio po zbiorze ziarno doczyszczono wialnią i młynkiem. Mieszankę jarego jęczmienia i owsa doczyszczono wialnią, poziom zanieczyszczeń wynosił 3,18% w warunkach wilgotności 14,1%, zaś pszenicę ozimą doczyszczono młynkiem ręcznym, poziom zanieczyszczeń wynosił w niej 5,76% w warunkach wilgotności 14,8%. Zanieczyszczenia poddano badaniom w laboratorium elektrowni Energa ZEO Ostrołęka w celu określenia wartości opałowej, która w odniesieniu do zanieczyszczeń mieszanki zbóż jarych wynosiła 16,13 MJ x kg-1, a pszenicy ozimej - 14,66 MJ x kg-1. W 2009 r. podjęto próbę określenia poziomu zanieczyszczeń w dużych towarowych gospodarstwach rolnych na podstawie wywiadu. Ustalono, że poziom zanieczyszczeń dochodził do 20%. Zanieczyszczenia ziarna zbóż stanowią biomasę, którą jest zainteresowana energetyka zawodowa. Spalanie tych odpadów jest zabiegiem fitosanitarnym. Zabieg czyszczenia ziarna zbóż jest elementem dobrej praktyki rolniczej w rozumieniu Zalecenia Komisji WE z 17 sierpnia 2006 r. [2006/583/WE].
EN
An attempt was made to determine the pollutants in grain of spring and winter cereals at the moment of harvest in 2008. The fields with grown cereals were situated in two farms. Directly after harvesting the grain was thoroughly cleaned in pneumatic separator and in a fanner. For the mixture of spring barley and oat grain, cleaned in pneumatic separator, the level of impurities reached 3.18%, at the grain moisture content 14.1%. Winter wheat grain of the moisture content 14.8%, was cleaned in a hand-operated fanner, reaching the level of impurities 5.76%. Separated organic impurities were investigated in laboratory of Energa electric power station at Ostrołęka, in order to determine their calorific value. In case of the impurities from spring cereal mixture, their calorific value amounted to 16.13 MJ x kg-1, whereas those from the winter wheat grain - 14.66 MJ x kg-1. In 2009 the steps were taken in order to check the level of cereal grain pollutants in big, market oriented farms. On the basis of inquiry it was stated that the content of impurities reached up to 20%. Impurities in harvested cereal grain are the biomass being of serious interest for the professional power engineering. Combustion of these organic pollutants may be included into phytosanitary measures. Cleaning of the cereal grain is an element of good agricultural practice according to Recommendation of the EU Commission on 17th August, 2006 [2006/583/EU].
Wydawca
Rocznik
Strony
101--109
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
Bibliografia
 • Borusiewicz A. 2003. Badania morfometryczne ziarna zbóż w warunkach infekcji patogenami z rodzaju Fusarium sp. przy zastosowaniu komputerowej analizy obrazu. Praca doktorska. UWM. Olsztyn, ss. 118.
 • Grudnik P. 2009. Oddzielić ziarno od plew. Farmer. Nr 15, s. 36-38.
 • Kaszuba Z. 2008. Perspektywy rozwoju produkcji zbóż w Polsce. Wieś Jutra. Nr 4, s. 16-18.
 • Matuszkiewicz W. 2006. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN. Warszawa, ss. 540.
 • Mowszowicz J. 1982. Przewodnik do oznaczania roślin trujących i szkodliwych. PWRiL. Warszawa, ss. 478.
 • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Dz.Urz. UE L 31.
 • Solarska E., Mazurkiewicz J., Pałka A., Potocka E. 2009. Określenie występowania mykotoksyn w różnych odmianach zbóż ozimych i jarych uprawianych metodami ekologicznymi. W: Streszczenie wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2008 r. MRiRW. Warszawa, s. 245-252.
 • Szwedziak K. 2007. Zastosowanie technik informatycznych do oceny zanieczyszczeń w magazynowanym ziarnie. Inżynieria Rolnicza. Nr 9(97), s. 219-223.
 • Tukiendorf M., Szwedziak K., Sobkowicz J. 2006. Określenie czystości ziarna konsumpcyjnego za pomocą komputerowej analizy obrazu. Inżynieria Rolnicza. Nr 12(87), s. 519-525.
 • Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2009 roku. 2009. GUS. Warszawa, ss. 183.
 • Włodarczyk M. 2009. Rynek zbóż w Polsce w sezonie 2009/2010. Biuletyn Informacyjny. Agencja Rynku Rolnego. Nr 12, s. 34-48.
 • Zalecenie Komisji 2006/576/WE z 17 sierpnia 2006 r. w sprawie obecności deoksyniwalenolu, zearalenonu, ochratoksyn A, T-2, HT-2 oraz fumonizyn w produktach przeznaczonych do żywienia zwierząt. Dz.Urz. UE L 229.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0058-0060
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.