PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Redukcja emisji zanieczyszczeń dzięki zastąpieniu węgla biomasą spartiny preriowej

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Reduction of the pollutants' emission owing to substitution of coal by the biomass of spartina pectinata
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań agrotechnicznych i chemicznych dotyczących wpływu zróżnicowanej agrotechniki na plonowanie i efekty środowiskowe energetycznego wykorzystania biomasy spartiny preriowej (Spartina pectinata Link.). Określenie plonu i jego składu chemicznego pozwoliło ustalić wielkość emisji zanieczyszczeń, powstających podczas jej spalania. Na tej podstawie obliczono redukcję rozpatrywanych emisji w przypadku zastąpienia węgla kamiennego biomasą badanej rośliny. Stwierdzono, że spalanie biomasy spartiny z powierzchni 1 ha zamiast węgla kamiennego o równoważnej wartości energetycznej, umożliwia redukcję emisji SO2 i pyłu o ok. 50% oraz CO o ok. 20%. Rzeczywista emisja NO2 i CO2 ze spalenia biomasy okazała się większa niż w przypadku węgla.
EN
Paper presented the results of agrotechnic and chemical investigations dealing with the influence of differentiated agrotechnical treatments on yielding and environmental effects of using Spartina pectinata (Link.) biomass for energy purposes. Determination of the yield and its chemical composition enabled to assign the amount of pollutants emitted during combustion of Spartina biomass. On such a basis reduction of mentioned emission was calculated for the case of hard coal substitution by the biomass of investigated plant. It was stated that the combustion of Spartina biomass from the area of 1 ha instead of hard coal of equivalent energetic value, enables to reduce the SO2 and dust emission by about 50% and CO by about 20%. Real emission of NO2 and CO2 at biomass combustion proved to be higher than in case of coal.
Wydawca
Rocznik
Strony
69--77
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Twórcy
Bibliografia
 • Błachowicz A., Levina E. 2003. Przewodnik po monitorowaniu, raportowaniu i weryfikacji (MRV) emisji gazów cieplarnianych dla przedsiębiorstw. Center for Clean Air Policy. Washington, ss. 18.
 • Borycka B. 2009. Ekologiczne aspekty współspalania biomasy z odpadów owocowo-warzywnych z węglem. Energetyka. Nr 6, s. 386-390.
 • Dębski B., Olendrzyński K., Skośkiewicz J., Rosicki M., Pazdan R. 2003. Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza. Ministerstwo Środowiska. Warszawa, ss. 128.
 • Gillenwater M. 2005. Calculation tool for direct emission from stationary combustion. World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development (WRI/WBCSD) [online] [dostęp 10.12.2010] Dostępny w Internecie: www.ghgprotocol.org /calculation-tools/all-tools Gradziuk P. (red.) 2002. Biopaliwa. Wieś Jutra. Warszawa, ss. 160.
 • IPCC/OECD 1995. Greenhouse Gas Inventory Reference Manual. IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Bracknell. UK. Vol. 3, s. 1-145.
 • Kościk B. (red.) 2003. Rośliny energetyczne. Wyd. AR. Lublin, ss. 146.
 • Kowalczyk-Juśko A. 2009. Przydatność wybranych gatunków roślin do energetycznego wykorzystania. I. Jackowska (red.). Biomasa jako źródło energii. SGGW. Warszawa, s. 39-50.
 • Kowalczyk-Juśko A., Kościk B. 2004. Produkcja biomasy miskanta cukrowego i spartiny preriowej w zróżnicowanych warunkach glebowych oraz możliwości jej konwersji na energię. Biul. IHAR. Nr 234, s. 213-218.
 • Krowiak A., Stańczyk K., Bieniecki M. 2007. Korzyści ekonomiczne z handlu uprawnieniami do emisji CO2 przy spalaniu w energetyce zawodowej mieszanek węgla z komponentami organicznymi. Polityka Energetyczna. T. 10. Z. 2, s. 213-228.
 • Majtkowska G., Majtkowski W. 2003. Obserwacje nad rozwojem traw o typie fotosyntezy C4 w warunkach Polski. Biul. IHAR. Nr 225, s. 387-392.
 • Majtkowski W. 1998a. Przydatność wybranych gatunków traw typu C4 do upraw alternatywnych w Polsce. Hod. Roślin i Nasiennictwo. Nr 2, s. 41-44.
 • Majtkowski W. 1998b. Perspektywy wykorzystania gatunków traw „energetycznych” w zagospodarowaniu stref oddziaływania dróg ekspresowych i autostrad oraz gruntów odłogowanych. Mat. Konf. Wykorzystanie energii odnawialnej w rolnictwie. IBMER. Warszawa, s. 149-154.
 • Majtkowski W. 1998c. Ocena przydatności traw w zagospodarowaniu nieużytków i odłogów. Bibliotheca Fragm. Agron. T. 5, s. 257-262.
 • Majtkowski W., Podyma W., Góral S. 1996. Gatunki roślin do rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł i gospodarkę komunalną. E. Malborczyk (red.). Nowe rośliny uprawne na cele spożywcze, przemysłowe i jako odnawialne źródła energii. SGGW. Warszawa, s. 136-148.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji. Dz.U. Nr 183, poz. 1142.
 • Ściążko M., Zuwała J., Pronobis M. (red.) 2007. Współspalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce. IChPW, Politechnika Śląska. Zabrze, ss. 363.
 • Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2007 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2010. 2009. Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Warszawa, ss. 5.
 • Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw. 1996. Materiały informacyjno-instruktażowe. Seria 1/96. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Warszawa, ss. 12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0058-0057
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.