PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kryteria zrównoważonej modernizacji gospodarstw rodzinnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Criteria for sustainable modernizationof the family farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono strategię postępowania podczas podejmowania działań, związanych z techniczną i ekologiczną modernizacją gospodarstw rodzinnych. Dokonano prezentacji mierników zintegrowanej oceny procesu produkcji rolniczej oraz obliczono wskaźniki do praktycznego zaprezentowania trzech aspektów modernizacji (ekologicznego, ekonomicznego i procesu pracy). Prezentowane mierniki umożliwiają wyznaczenie obszarów zmian modernizacyjnych w pojedynczym gospodarstwie.
EN
Paper discussed the strategy of activity during assignment of tasks connected with technical and ecological modernization of the family farms. Integrated evaluation standards for the process of agricultural production were given and indices for practical presentation of three modernization aspects (ecological, economic and work process) were calculated. Presented standards enable to delimit the areas of modernization changes in particular individual farms.
Wydawca
Rocznik
Strony
33--40
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., tab.
Twórcy
autor
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, jozef.sawa@up.lublin.pl
Bibliografia
 • Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 96/61/WE z 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń [online]. [dostęp 08.09.2010]. Dostępny w Internecie: http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/Dyrektywa%2096_61_WE.pdf
 • Fotyma M., Mercik S. 1992. Chemia rolna. PWN. Warszawa, ss. 331.
 • Kopeć B. 1987. Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960-1980. Roczniki Nauk Rolniczych. Ser. G.T. 84. Z. 1, s. 8-25.
 • Sawa J. 2009. Intensywność organizacji jako miernik ekologicznego zrównoważenia produkcji rolniczej. Journal of Agribusiness and Rural Development. Z. 2(12), s. 175-182.
 • Sawa J., Wójcicki Z., Tabor S., Wajszczuk K. 2004. Wpływ nowych technologii oraz poziomu i struktury nakładów materiałowo-energetycznych na jakość surowców rolniczych. Sprawozdanie końcowe KBN Nr 3 P06R 037 22. Maszynopis. AR. Lublin, ss. 58.
 • Stielow G. 2003. Rich soil do not need of the fertilization. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Vol. 48, s. 20-22.
 • Wójcicki Z. 2001. Metody badania i ocena przemian w rozwojowych gospodarstwach rolniczych. Wydaw. PTIR. Kraków, ss. 136.
 • Wójcicki Z. i in. 2009. Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych (metodyka). Wydawnictwo IBMER. Warszawa, ss. 149.
 • Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 r. FADN 2007. Część 1. Wyniki standardowe. IERiGŻ. Warszawa, ss. 65.
 • Zaremba W. 1985. Ekonomika i organizacja mechanizacji rolnictwa. PWRiL. Warszawa, ss. 320.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0058-0041
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.