PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zagrożenia wynikające ze stanu sanitacyjnego wsi

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Threats resulting from sanitation conditions in the country side
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy zwrócono uwagę na ten rodzaj zagrożenia środowiska, szczególnie zaś wiejskich wód powierzchniowych i gruntowych oraz zdrowia ludzi i dobrostanu zwierząt, który jest spowodowany niewłaściwą gospodarką wodno-ściekową na wsi. Wykazano m.in., że komunalna gospodarka wodno-ściekowa w obszarach wiejskich nie jest zrównoważona. Dominują systemy wodociągowe bez kanalizacyjnych. Taki stan jest korzystny dla zdrowia ludzi i dobrostanu zwierząt gospodarskich, a niekorzystny dla jakości wód gruntowych i wiejskich wód powierzchniowych. Istotne zagrożenie jakości wód wiejskich, szczególnie powierzchniowych, wynika z niedostatku zbiorczych oczyszczalni ścieków w obszarach wiejskich. Z oczyszczalni tych korzysta tylko 26% ludności wiejskiej, najwięcej w województwie pomorskim, a najmniej - w łódzkim. W 2015 r. ze zbiorczych oczyszczalni będzie korzystać ok. 35-40% ludności wiejskiej. Poprawa stanu sanitarnego wsi polskiej, a tym samym ograniczenie zagrożenia jakości wód oraz zdrowia ludności wiejskiej i dobrostanu zwierząt gospodarskich, może być osiągnięte w wyniku przyspieszenia budowy, rozbudowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych i zbiorczych oczyszczalni ścieków. Zwielokrotnione musi być tempo budowy lokalnych i indywidualnych oczyszczalni ścieków. W związku ze złą jakością wiejskich wód gruntowych, szczególnie pilne jest wyposażenie wsi w brakujące systemy wodociągowe.
EN
Attention was paid in the paper to specific kind of environmental emergency, particularly to rural surface and ground waters as well as to the human health and animal welfare, as resulted from improper water supply and sewage disposal service on the rural areas. Among the others, it was revealed that the municipal water supply and sewage disposal on rural areas are out of balance; water supply systems without sewerage are dominating. Such a situation may be to advantage of the human health and welfare of farm animals, but is most unfavourable for the quality of surface and ground waters on rural areas. Essential threat to water quality on rural areas, the surface waters in particular, results from shortage of the common sewage treatment plants on rural areas. Such treatment plants are accessible to 26% of rural population only, the most in Pomorskie province, while the least of all - in Łódzkie province. In 2015 the common sewage treatment plants should be available to 35-40% of rural population. Improving the sanitation state in Polish country side and thus - reduction of threats to water quality as well as to the health of rural population and farm animals' welfare, may be attained as a result of accelerated building, extension and modernization of common sewerage systems and sewage treatment plants. The rate of building local and individual sewage treatment plants has to be multiplied. Because of poor quality of the ground waters on rural areas, the equipment of villages with lacking water supply systems is paricularly urgent.
Wydawca
Rocznik
Strony
5--15
Opis fizyczny
Bibliogr. 4 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, e.kaca@itep.edu.pl
Bibliografia
  • Kaca E. 2007. Infrastruktura wodno-ściekowa na wsi na przełomie wieków. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 1(55), s. 35-46.
  • Kaca E. 2009. Stan i tendencje rozwoju sanitacji wsi polskiej. Zeszyty Edukacyjne. Nr 12/2009. Wyd. IMUZ, s. 171-181.
  • Ochrona Środowiska. 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Informacje i opracowania statystyczne. GUS. Warszawa.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody. Dz.U. Nr 8 poz. z 31 stycznia 2002 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0058-0038
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.