Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0056-0073

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Rozwój systemów wizualizacji w automatyzacji doju krów

Autorzy Tomasik, M.  Juszka, H.  Lis, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Development of visualisation systems in the automation of milking of cows
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zaprezentowano oprogramowanie wizualizacyjne do kontroli procesów technologicznych na przykładzie aplikacji dla aparatu udojowego. Zastosowanie systemu wizualizacji w procesie doju pozwala na pełną kontrolę parametrów urządzeń poprzez alarmowanie, raportowanie, histogramy trendów bieżących w czasie doju oraz sprawdzanie danych historycznych podczas analizy czasowej i jakościowej. Wskazano na bazie różnych wersji oprogramowania wady i zalety wynikające z przydatności wizualizacji dla omawianego procesu. Analizowano oprogramowanie w aspekcie modelowania procesu sterowania aparatem udojowym, mając na uwadze także względy utylitarne.
EN The visualisation software for control of technological processes was presented on the example of the application for the milking apparatus. The use of the visualisation system in the milking processes allows for full control of parameters of equipment through alarming, reporting, histograms of current trends during the milking process and checking of historical data during the time and quality analysis. On the basis of different versions of software, advantages and shortcomings resulting from the usability of visualisation for the process in question. The software was analysed in terms of modelling of the milking apparatus control process, and utilitarian aspects were also taken into account.
Słowa kluczowe
PL dój   krowa   aparat udojowy   automatyzacja   wizualizacja komputerowa  
EN milking   cow   milking apparatus   automation   computer visualisation  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2010
Tom R. 14, nr 4
Strony 253--259
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Tomasik, M.
autor Juszka, H.
autor Lis, S.
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych, Marcin.Tomasik@ur.krakow.pl
Bibliografia
Juszka H., Lis S. 2009. Sterowanie udojem oparte o model procesu. Inżynieria Rolnicza. Nr 5(114). Kraków. s. 93-99.
Juszka H., Lis S. Tomasik M. 2007. Sterowanie ciśnieniem bezwzględnym w aparacie udojowym dla krów. Inżynieria Rolnicza. Nr 7(95). Kraków. s. 45-52.
Juszka H., Tomasik M., Lis S. 2005. Wizualizacja komputerowa w prezentacji wyników modelowania doju krów. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 4(50). s. Kraków. 65-70.
Juszka H., Tomasik M., Skalny P. 2008. Systemy komunikacji w sterowaniu parametrami aparatu udojowego. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 4(62). Kraków. s. 139-145.
Kaliczyńska M., Zmarzły M. 2009. SCADA dla małych procesów technologicznych, Pomiary-Automatyka-Robotyka. Nr 9. s. 5-9.
Oprzędkiewicz K. 2009. System SCADA we współpracy ze specjalnym algorytmem sterowania. Pomiary-Automatyka-Robotyka. Nr 6. s. 5-11.
Tomasik M., Juszka H., Hojna J. 2009. Sterowanie procesami rolniczymi wspomaganymi przez systemy informatyczne. Inżynieria Rolnicza. Nr 5(114). s. 281-288.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0056-0073
Identyfikatory