Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0056-0047

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Metoda oceny podatności ziarna pszenicy orkiszowej na uszkodzenia mechaniczne w czasie omłotu

Autorzy Frączek, J.  Reguła, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Method of evaluation of susceptibility of spelt grains to mechanical damages during the threshing process
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy zaprezentowano metodę badawczą mającą na celu ocenę podatności oplewionego ziarna pszenicy orkiszowej na uszkodzenia wywołane działaniem sił ściskających. Do oceny zaproponowano wskaźnik, który jest liczbowo równy tangensowi kąta nachylenia prostoliniowego odcinka krzywej ściskania. Wskaźnik ten może zostać wykorzystany do porównania podatności na uszkodzenia mechaniczne różnych odmian pszenicy orkiszowej. Przeprowadzone badania wstępne wykazały znaczną różnicę wartości wskaźnika pomiędzy kłoskami jednokwiatowymi a dwukwiatowymi.
EN The work presents the research method aimed at evaluating the susceptibility of weeded grains of spelt to damages caused by compressive forces. The indicator proposed for the evaluation is numerically equal to the tangent of the angle of straight inclination of the section of the compression curve. This indicator can be used for comparing the susceptibility of different varieties of spelt to mechanical damages. The preliminary analysis showed a significant difference in the values of the indicator between single-flower and double-flower spikelets.
Słowa kluczowe
PL uszkodzenie mechaniczne   ziarno   pszenica orkiszowa   statyczna próba ściskania  
EN mechanical damage   grain   spelt   static compression test  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2010
Tom R. 14, nr 4
Strony 51--58
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Frączek, J.
autor Reguła, T.
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki, Jaroslaw.Fraczek@ur.krakow.pl
Bibliografia
Chrenkova M., Ceresnakova Z., Sommer A., Galova Z., Kralova V. 2000. Assesment of nutritional value in spelt (Triticum spelta L.) and winter (Triticum aestivum L.) wheat by chemical and biological methods. Czech. J. Anim. Sci. 45. s. 133-137.
Łysiak G., Laskowski J. 2006. Wpływ wilgotności na odporność na pękanie ziarna pszenicy odmiany Kobra. Inżynieria Rolnicza. Nr 12 (87). Kraków. s. 313-319.
Molendowski F. 2006. Odporność na ściskanie ziarniaków wybranych mieszańców kukurydzy. Inżynieria Rolnicza. Nr 4 (79). Kraków. s. 7-14.
Piironen V., Toivo J., Lampi A.M. 2002. Plant sterols in cereals and cereal products. Cereal Chem. 79. s. 148-154.
Tyburski J., Żuk-Gołaszewska K. 2005. Orkisz - zboże naszych przodków. Postępy Nauk Rolniczych. Nr 4. s. 3-13.
Tyburski J., Babalski M. 2006. Uprawa i przetwórstwo pszenicy orkisz. CDR Radom.
Woźniak W. 2005. Ocena parametrów wytrzymałościowych ziarna pszenicy i jęczmienia. Acta Agrophysica. 6(3). s. 835-843.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0056-0047
Identyfikatory