Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0056-0042

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Ocena zmian parametrów wytrzymałościowych darni użytkowanej z różną intensywnością

Autorzy Białczyk, W.  Czarnecki, J.  Cudzik, A.  Jamroży, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of changes of strength parameters for sod used with varying intensity
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów wytrzymałościowych darni użytkowanej z różną intensywnością. Badania przeprowadzono na darni naturalnie porastającej tereny zalewowe rzeki Odry we Wrocławiu. Parametrami analizowanymi w pracy były opór penetracji stożka i stempla, na podstawie których obliczono zwięzłość podłoża i naciski jednostkowe Zwiększenie intensywności użytkowania badanej darni powoduje jej zagęszczenie, co przejawia się wzrostem oporów penetracji stożka i zwięzłości podłoża. Największe przyrosty tych parametrów zaobserwowano w warstwie 0-0,02 m, natomiast największą wartość (4,71 MPa) zanotowano na głębokości 0,15 m dla darni użytkowanej z największą z analizowanych intensywności (tzw. 100% poziom użytkowania). Obliczone na podstawie oporów penetracji stempla wartości nacisków jednostkowych mieściły się w przedziale od 0,12 MPa do 2,65 MPa.
EN The work presents the results of tests of selected strength parameters for sod used with varying intensity. The tests were carried out for the sod which naturally overgrows the flooded areas of the Oder River in Wrocław. The parameters analysed in this work were cone penetration resistance and punch penetration resistance, on the basis of which the compactness of soil and unit pressures were calculated. The increase of intensity of use of the sod under analysis results in its compaction, which is reflected by an increase in cone penetration resistance and soil compaction. The biggest increases of those parameters were observed in the layer of 0-0.02 m, whereas the biggest value (4.71 MPa) was recorded at the depth of 0.15 m for the sod used with the highest analysed intensity (100% level of use). Unit pressure values calculated on the basis of punch penetration resistances ranged from 0.12 MPa to 2.65 MPa.
Słowa kluczowe
PL darń   opór penetracji   stożek   stempel   zwięzłość  
EN sod   cone   punch   resistance penetrations   compactness  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2010
Tom R. 14, nr 4
Strony 15--22
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Białczyk, W.
autor Czarnecki, J.
autor Cudzik, A.
autor Jamroży, K.
Bibliografia
Carrow R.N., Petrovic A.M. 1992. The effect of traffic on turfgrass. Turfgrass Agronomy 32. s. 285-330.
Dobrzański B., Zawadzki S. 1995. Gleboznawstwo. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa. ISBN 83-09-01561-5.
Fałkowski M. 1974. Trawy uprawne i dziko rosnące. PWRiL. Warszawa.
Shearman R.C., Beard J.B. 1975. Wear Tolerance Mechanisms: III. Physiological, Morphological, and Anatomical Characteristics Associated with Turfgrass Wear Tolerance. Agronomy Journal 67. s. 215-218.
Trenholm L.E., Carrow R.N., Duncan R.R. 2000. Mechanisms of wear tolerance in seashore paspalum and bermudagrass. Crop Sci. 40. s. 1350-1357.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0056-0042
Identyfikatory