Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0055-0085

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Koncepcja Elastycznego Systemu Sieciowych Usług Rekomendacyjnych

Autorzy Marciniak, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Conception of the Flexible System of Network Recommendation Services Model
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono koncepcję elastycznego systemu sieciowych usług rekomendacyjnych. Usługi rekomendacyjne są rodzajem usług informacyjnych świadczonych również przez systemy doradztwa rolniczego. Zakłada się, że algorytm tworzący ranking rekomendowanych produktów będzie powstawał w wyniku maszynowego uczenia na zweryfikowanych danych. Aplikacja modelująca taki algorytm może być wykonana w technologii typowej dla sieciowych baz wiedzy. Problemem jest to, że aktualne systemy sieciowych usług informacyjnych są niewystarczająco odporne na zakłócenia w dostępie do danych, z których syntetyzowana jest usługa. Stąd pomysł uelastycznienia systemu poprzez semantyczną integrację zasobów sieciowych.
EN The work presents the conception of the flexible system of network recommendation services. Recommendation services are a kind of information services provided also by agricultural consultancy services. It is assumed that the algorithm creating the ranking of recommended products will be formed as a result of machine learning on the basis of verified data. The application modelling such an algorithm can be created in a technology which is characteristic of network knowledge bases. The problem is that current systems of network information services are insufficiently resistant to interruptions of access to data from which the service is synthesized. Consequently, an idea of making the system more flexible through semantic integration of network resources was created.
Słowa kluczowe
PL usługi rekomendacyjne   uczenie maszynowe   elastyczne systemy informacyjne   semantyczna integracja danych  
EN recommendation services   machine learning   flexible information systems   semantic data integration  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2010
Tom R. 14, nr 5
Strony 159--164
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Marciniak, A.
Bibliografia
Obrst L. J., Smith K. T. 2003. The Semantic Web: A Guide to the Future of XML, Web Services, and Knowledge Management. J, Wiley. ISBN 0-471-43257-1.
Grigoris A., van Harmelen F. 2004. A Semantic Web Primer. The MIT Press. ISBN-10: 0-262-01210-3, ISBN-13: 978-0-262-01210-2.
Segaran T., Evans C., Taylor J. 2009. Programming the Semantic Web. O’Riley Media, Inc. ISBN: 978-0-596-15381-6.
Watson M. 2010. Practical Semantic Web and Linked Data Applications, http://www.markwatson.com/opencontent/book_java.pdf
Semantic Wave Report 2008. Project10X Semantic Wave research series. Dostępny w internecie: http://project10x.com/.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0055-0085
Identyfikatory