Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0055-0047

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Wykorzystanie metody suszenia w złożu fontannowym do utrwalania drożdży unieruchomionych w martycy alginianu

Autorzy Pasławska, M.  Peroń, S.  Nejman, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Implementation of spouted bed drier to dehydration of yeasts immobilized in alginate matrix
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Sporządzono charakterystykę suszenia w złożu fontannowym kulek utworzonych z mieszaniny alginianu wapnia, zawiesiny drożdży Saccharomyces cerevisiae oraz opcjonalnie laktozy, jako osmoprotektora komórek. Opisano kinetykę wysychania kulek, przebieg ich skurczu suszarniczego, zmiany objętości właściwej oraz zmiany współczynnika dyfuzji wody. Stwierdzono, że odwadnianie materiału z zastosowaniem wybranej metody przebiegało dynamicznie, a uzyskany susz charakteryzował się jednorodnością.
EN The characteristic of spouted bed drying of alginate-yeast beads with and without lactose was made. Kinetics of dehydration, shrinkage, changes of specific volume and water diffusion factor was described. It was found that spouted bed drying of alginate-yeast beads let to carry on intensive dehydration process and allow obtaining a homogeneous material.
Słowa kluczowe
PL suszenie fontannowe   drożdże   alginian wapnia  
EN spouted bed drying   yeast   alginate  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2006
Tom R. 10, nr 12(87)
Strony 409--416
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Pasławska, M.
autor Peroń, S.
autor Nejman, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Rolniczy, Instytut Inżynierii Rolniczej
Bibliografia
Adamiec J., Strumiłło C. 1992. The contact - sorption method in drying of bio - product, Proc. VIII Inter. Drying Symposium, 2 -5 August, Montreal, Canada, in Drying’92 (A.S. Mujumdar, ed.) Elsevier Science Publications, London, pp. 1584-1593.
Pabis S. 1965. Suszenie płodów rolnych. PWRiL, Warszawa.
Peroń S., Kozłowski R., Zdrojewski Z. 2005. Wpływ grubości otoczki gęstwy drożdżowej na kulach inertu na proces jej suszenia w suszarce fontannowej. Inżynieria Rolnicza, 4/64, 77-84.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0055-0047
Identyfikatory