Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0053-0025

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Energetyczno-ekonomiczne aspekty uprawy pomidora w różnych obiektach szklarniowych

Autorzy Rutkowski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Energy related - economical aspects of tomato caltivation in different greenhouse types
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Badaniami objęto uprawę pomidora w trzech typach szklarni. Zróżnicowanie szklarni występuje pod względem: wysokości, wyposażenia i okresu eksploatacji. W badanych obiektach określono wielkość jednostkowych nakładów: materiałowych, energetycznych oraz robocizny. Przeprowadzono analizę czynników mających wpływ na wielkość nakładów oraz ich strukturę.
EN The research covered tomato cultivation in three types of greenhouses. The greenhouses differ with respect to: height, equipment and operation duration. The amount of unit expenditures in the analysed objects was established, i.e.: material, enearding and cost of labour. An analysis was done, regarding the factors having an effect on the amount of expenditure and their structure.
Słowa kluczowe
PL szklarnia   struktura nakładów   energochłonność  
EN greenhouse   expenditure structure   energy consumption  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2006
Tom R. 10, nr 6(81)
Strony 223--229
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab.
Twórcy
autor Rutkowski, K.
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Bibliografia
Kloc T., Borcz J., Rutkowski K. 1988. Energochłonność wiosennej produkcji pomidorów w szklarniach. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie. Nr 222.
Kurpaska S., Latała H., Rutkowski K. 2003. Wpływ niektórych czynników na zużycie ciepła w tunelu foliowym. Inżynieria Rolnicza 9(51), s. 301-307.
Krzesiński W. 2003. Pomidory - jak uzyskać 55 kg/m2.Hasło Ogrodnicze 5, 72-76.
Rutkowski K. 2003. Projektowanie systemu grzewczego szklarni. Hasło Ogrodnicze nr 12, s. 13-15, Kraków.
Rutkowski K. 2004. Nakłady energetyczno-ekonomiczne na uprawę pomidora szklarniowego. Inżynieria Rolnicza- 4(59), s 191-198.
Wysocka-Owczarek M. 1998. Pomidory pod osłonami. Hortpress, Warszawa.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0053-0025
Identyfikatory