Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0052-0114

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Zastosowanie diagnostycznego analizatora spalin typu NDIR do pomiaru emisji spalin silnika o zapłonie samoczynnym

Autorzy Kuranc, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selected aspects of application of ndir combustion gas analyser to measure combustion gas emission from self-ignition engine
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy artykuł przedstawia zastosowanie do badań emisji spalin silnika o zapłonie samoczynnym analizatora typu Multigas 488 Plus. Dla wydajniejszego wykorzystania wyników pomiarów uzyskiwanych przy pomocy analizatora sporządzono program komputerowy, dzięki któremu możliwa jest jego współpraca z komputerem klasy PC i w konsekwencji dalsza, dokładniejsza analiza emisji. Zrealizowane dotychczas badania i uzyskane wyniki wykazują przydatność tej metody, poszerzając jednocześnie spektrum wykorzystania opisywanej aparatury pomiarowej, umożliwiając przykładowo wykonywanie badań podczas pracy w zmiennych warunkach.
EN The present paper presents the possibilities of using the Multigas 488 Plus analyser for analysing emission of a self-ignition engine. In order to more effectively process the measurement results obtained while testing with the analyser, an application has been developed which allows cooperation with a PC, resulting in greater accuracy of emission analysis. The tests carried out and results obtained so far indicate feasibility of the method, at the same time broadening the range of applications of the measuring equipment being discussed, to allow, for instance, testing in changeable conditions.
Słowa kluczowe
PL silnik spalinowy   spaliny   analizator spalin   stany nieustalone   rozruch zimny  
EN combustion engine   combustion gas analysis   non-stationary states   cold start-up  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2006
Tom R. 10, nr 5(80)
Strony 385--393
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor Kuranc, A.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Energetyki i Pojazdów
Bibliografia
Kolanek C., Mendyka B., Sikora A., Walkowiak W. 2002. Skład gazów wylotowych przy zimnym rozruchu silnika z zapłonie samoczynnym. Eksploatacja silników spalinowych. Zeszyt Nr 6. Wydawnictwo Katedry Eksploatacji Pojazdów Samochodowych Politechniki Szczecińskiej.
Kuranc A., Piekarski W., Zatchej B. 2004. Szacunkowe obliczenia emisji spalin silnika o ZS. Вiсник Львивского Державного Аграрного Университету, Агр-оинженери Дослидження, No 8., с. 441, Львив.
Kuranc A., Piekarski W., Zatchej B. 2004. Analiza przebiegu emisji wybranych składników spalin silnika o ZS w pierwszych minutach pracy po zimnym rozruchu. Вiсник Львивского Державного Аграрного Университету, Агроинженери Дослидження, No 8., с. 256, Львив.
Materiały informacyjne firm: SUN, Bosch, Tecnotest, MAHA, AVL, Beckman, Horiba.
Merkisz J.: Zanieczyszczenie środowiska przez transport samochodowy. Publikacja internetowa: www.auto-online.com.pl
Myszkowski S. 2000. Pomiar zadymienia spalin podczas kontroli pojazdów. Studio Konstrukcyjno-Konsultacyjne we Wrocławiu, Wydawnictwo Auto Moto Serwis 9/2000.
Multigas Plus mod. 488. 1999. Technical documentation. Via provinciale, 12 43038 Sala Baganza Parma, Italy.
Technical Support Division, Emission Inventory Branch, Toxics Emission Inventory Section. Toxics Emission Inventory for Mobile, Area, and Natural Sources 1989. Air Resources Board - Technical Support Division, State of California, May 1990.
Żemis M., Michalik A. 1998. Analiza spalin samochodowych. Laboratorium Analizy Spalin w Zakładzie Fizykochemii Głównego Urzędu Miar w Warszawie, Warszawa. (praca niepublikowana)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0052-0114
Identyfikatory