Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0052-0060

Czasopismo

Diagnostyka

Tytuł artykułu

The diagnosis of EGR system's failuers depended on detection and measure of vibroacustic vibrations

Autorzy Kaźmierczak, A.  Miksiewicz, K.  Wróbel, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Diagnostyka usterek układu EGR na podstawie detekcji i pomiarów drgań wibroakustycznych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The authors presents a new in - vitro way of diagnosis in automotive vehicle which depend on detection and measure of vibroacustic vibrations of the diesel engine. It seems that the Exhaust Gas Recirculation circuit that does not work properly shouldn't have an influence on vibrations generated by an engine. However, authors indicate that this statement is wrong. EGR system has an influence on engine's vibration, what was described in the article. On that way, detection of vibrations must be accomplished with high quality diagnostic systems. Therefore, vibrometric laser scanner Polytec had been used. To achieve full diagnostic results multidimensional vibration's function has been researched, where the torque moment has been used as an extra parameter. Measured vibrations were subjected to digital signal processing like windowing, fast Fourier transform, filtration by finite impulse response which also undergone to windowing . The results of measure and processing perform in form of 3D plots, which indulge in speed estimate of the usefulness of presented method. Moreover authors presents principle of working EGRs' systems of different generations, its evolution and history. A EGR is a popular system of recirculation of the automotive vehicle emission. The principle of working depends on the forcing in the part of outlet gas to the combustion chamber. Majority of the users of automotive vehicles with EGR systems claim that system has negative effect on the performance of the car. Nonetheless that opinion is subjective, because the generally available research on the subject doesn't exist. However, EGR system, as the most of automotive vehicle is being subjected to physic's rules - it uses up. The polluted flowing valve of circuit has an influence on stability of engine's work, and what follows on a performance of a car.
PL Autorzy prezentują nową metodę diagnostyczną (in-vitro), wykorzystywaną w diagnostyce pojazdów samochodowych, polegającą na detekcji i pomiarze wartości drgań o charakterze wibroakustycznym. Wydaje się, że niesprawność układu recyrkulacji spalin nie powinna mieć wpływu na drgania, generowane przez silnik spalinowy. Autorzy dowodzą, że twierdzenie taki jest błędne. W tym wypadku koniecznym jest wysokiej jakości układ diagnostyczny. Dlatego użyto głowicę laserową firmy Polytec. Na podstawie badań otrzymano wielowymiarową funkcję wibroakustyczną, w której dodatkową zmienną jest wartość momentu obrotowego. Zmierzone drgania zostały poddane operacją cyfrowego przetwarzania sygnałów, takich jak okienkowanie, FFT, filtracji z użyciem filtrów o skończonej odpowiedzi impulsowej, które zostały poddane dodatkowo operacją okienkowania. Rezultaty pomiarów i przetwarzania zostały zaprezentowane w postaci obrazowania 3D, które w wypadku tej metody diagnostycznej wydają się najlepsze. Ponadto autorzy prezentują rozwój układów EGR różnych generacji. Zasada pracy tego układu polega na wtłoczeniu do komory spalania części gazów wylotowych. Duża część użytkowników tego systemu twierdzi, że jego działanie ma negatywny wpływ na osiągi pojazdu. Nie można jednak stwierdzić czy twierdzenie to jest właściwe gdyż dotychczas brakuje badań prowadzonych w tym kierunku. Pomimo tego pewne jest, że zanieczyszczony zawór układu EGR na pewno będzie miał wpływ na osiągi pojazdu.
Słowa kluczowe
PL laserowa wibrometria Dopplerowska   EGR   cyfrowe przetwarzanie sygnałów  
EN laser Doppler vibrometry   EGR   digital signal processing  
Wydawca Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej
Czasopismo Diagnostyka
Rocznik 2010
Tom nr 4(56)
Strony 27--35
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kaźmierczak, A.
autor Miksiewicz, K.
autor Wróbel, R.
Bibliografia
[1] „Engine Technology International” June 1999.
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaust_gas_recirculation
[3] http://www.asashop.org/autoinc/nov97/gas.htm
[4] http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?p=4267
[5] Stefan Myszkowski, „Instalator Polski: Diagnostyka Pokładowa”.
[6] http://60degreev6.com/index.php?title=Detailed_Sensor_Descriptions#Exhaust_Gas_Recirculaion_Valve_28EGR.29
[7] Merkisz J., Mazurek S.: Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warsaw, 2002.
[8] http://www.avl.com
[9] The Thrill of Solution: Dynamometers and Drivers, wyd. AVL, update 12.4.2001.
[10] Stranneby D., Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Metody, algorytmy, zastosowanie, Wydawnictwo BTC, Warsaw, 2004.
[11] Zieliński T. P.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, Wydawnictwo WKŁ, Warsaw, 2005.
[12] Lyons R.G.: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów, Wydawnictwo WKŁ, Warsaw, 2006.
[13] Szabatin J.: Podstawy teorii sygnałów, Wydawnictwo WKŁ, Warsaw, 2003.
[14] http://skoda.autokacik.pl/pages/chtyki/cha%20octavia.htm
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0052-0060
Identyfikatory