Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0051-0114

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Badania porównawcze kombajnu Bourgoin JDL 410D z Bourgoin GX 406A

Autorzy Molendowski, F. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Comparison testing of the cob pickers Bourgoin JDL 410D and Bourgoin GX406A
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przeprowadzono badania porównawcze kombajnu do zbioru kolb Bourgoin JDL 410D, w którym wprowadzono nowe rozwiązania konstrukcyjne zespołów roboczych, z kombajnem Bourgoin GX 406A. Na podstawie badań własnych określono dla porównywanych kombajnów wskaźniki wydajności, współczynniki eksploatacyjne i jakość pracy. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej w celu stwierdzenia istotności różnic w wartości ocenianego parametru. Analiza statystyczna wykazała, że Bourgoin JDL 410D uzyskuje istotnie wyższe wartości wskaźników wydajności i współczynników eksploatacyjnych niż kombajn Bourgoin GX 406A, za wyjątkiem współczynnika pewności technologicznej i technicznej. Kombajnem Bourgoin JDL 410D lepiej odkoszulkowuje kolby i mniej uszkadza ziarno niż Bourgoin GX 406A, natomiast powoduje większe straty ziarna.
EN The comparative tests on Bourgoin JDL 410D and Bourgoin GX 406A were performed. The purpose of the tests was to find out which of the two combineharvesters is more suitable for maize sowing operations. Based on the investigation performed were determined the following: time structure of a shift, performance indices, operational coefficients and quality of work. The data obtained in the tests were analysed statistically, to find significant differences between the two types of combine harvesters. Of the combines tested the highest of performer's index time and operation coefficients were given to Bourgoin JDL 410D, though its technology reliability and engineering reliability were not significantly different from those of Bourgoin GX 406A. The highest of degree to bark of cobs and injure of seed were noted for Bourgoin JDL 410D excluding the lost of seed.
Słowa kluczowe
PL kombajn   zbiór   kolba   kukurydza   ocena  
EN corn picker   assessment  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2006
Tom R. 10, nr 3(78)
Strony 327--333
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Molendowski, F.
  • Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Bibliografia
Bellinger B. 1979. Multidimensionale bewertung und Bestgestalffung von Bankfilialen Sonderabbdruck aus Osterreichisches Bank - Archiw Jahrgang Heft IV.
Bogdanowicz J., Molendowski F. 1988. Badania jakości pracy kombajnów do zbioru kolb kukurydzy. Rocz. Akad. Rol. W Poznaniu CC, 39-44.
Dreszer K., Gieroba J., Roszkowski A. 1998. Kombajnowy zbór zbóż. Wyd. IBMER. Warszawa.
Dreszer K., Gieroba J., Niedziółka J. 1994. Proces mechanicznego oddzielania ziarna od kolb kukurydzy. Postępy Nauk Rolniczych nr 1/94, Wyd. PAN, Warszawa, 89-101.
Molendowski F. 1987. Dobór i optymalizacja technologii zbioru kukurydzy nasiennej przystosowaną metodą B.Bellingera. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rolnictwo XLVI, 164, 150-162.
Molendowski F. 1989. Ocena współczynników eksploatacyjnych kombajnów do zbioru kolb. Zesz. Nauk. AR Wrocław. Rolnictwo L, 178, 49-54.
Molendowski F. 1990. Badania porównawcze kombajnu Bouorgin GX-400 z Bourgin GM-3. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Mechanizacja Rolnictwa I, 183, 37-41.
Molendowski F. 1992. Badania porównawcze kombajnu Chersoniec-200 z Bourgin GM-3.Zesz. Nauk. AR Wrocław, Mechanizacja Rolnictwa II, 219, 49-56.
Molendowski F., Bieniek J. 1995. Badania porównawcze kombajnu Bourgoin GX-406 AXE z Bourgoin GX-400. Zesz. Nauk. Wrocław, Mechanizacja Rolnictwa III, 258, 63-69.
Volk W. 1973. Statystyka stosowana dla inżynierów. WNT, Warszawa.
System Maszyn Rolniczych. 1997. Wydawnictwa IBMER.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0051-0114
Identyfikatory