Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0051-0064

Czasopismo

Problemy Eksploatacji

Tytuł artykułu

Wpływ obróbki cieplnej na strukturę, właściwości mechaniczne i odporność korozyjną stali martenzytycznej X5CrNiCuNb16-4

Autorzy Bielanik, J.  Kołodziej, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Effect of heat treatment on the structure, mechanical properties, and corrosion resistance of X5CrNiCuNb16-4 martensitic steel
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podczas grzania i chłodzenia stali martenzytycznych zachodzą przemiany fazowe umożliwiające kształtowanie ich struktury i właściwości użytkowych. Znajomość temperatury przemian: (α'→ γ)p, (α' → γ)k, MS, i Mf, a także wpływu procesów cieplnych na skład fazowy i strukturę stali stanowi podstawę przy opracowywaniu technologii wytwarzania części maszyn. Celem badań było wyznaczenie temperatury przemian zachodzących podczas grzania i chłodzenia stali martenzytycznej X5CrNiCuNb16-4 oraz określenie wpływu parametrów grzania na jej skład fazowy, właściwości mechaniczne i odporność korozyjną. W zależności od temperatury grzania zmienia się udział austenitu w strukturze w zakresie 30-50%, granica plastyczności R0,2 w przedziale 680-1120 MPa, udarność KU2 od 15 do 180 J oraz znacząca skłonność do korozji ogólnej w roztworach kwasu siarkowego i korozji wżerowej w roztworach zawierających chlorki.
EN The heat treatment applied in the process of the production of machine parts from X5CrNiCuNb16-4 martensitic steel can significantly alter structure, phase composition, mechanical proprieties, and the corrosion resistance of articles. The heating of steel in a hardening state to a temperature 450°C results in consolidation causing an increase in the yield point from 750 to 1120 MPa, and it decreases the KU2 impact strength from 84 to 15 J. Raising the temperature to 550°C decreases the austenite by 40% to 30% in the structure of the steel, and the yield point diminishes to 1000 MPa, and the KU2 impact strength increases to 83 J. In relation to the hardening state, the tempered steel at 550°C shows a significant increase in the yield point, which accompanies a decrease in general corrosion resistance. The tempering of X5CrNiCuNb16-4 martensitic steel at 650°C increases structural austenite to about 50%, lowering the R0,2 yield point to 680 MPa and significantly changes its vulnerability to general corrosion in sulphuric acid solutions, and to pitting corrosion in chloride solutions.
Słowa kluczowe
PL stal martenzytyczna   obróbka cieplna   struktura   właściwości mechaniczne   odporność korozyjna  
EN martensitic steel   heat treatment   chemical properties   corrosion resistance  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego
Czasopismo Problemy Eksploatacji
Rocznik 2010
Tom nr 2
Strony 93--100
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Bielanik, J.
autor Kołodziej, B.
Bibliografia
1. Berezina P.: Martensitische Cr-Ni stahle mit niedrigen C-Gehalt, Harterei Tech. Mitt., t. 32/ 1983, Nr 5.
2. Bielanik J.: Analiza wpływu przemian fazowych na zmiany objętościowe wybranych stali martenzytycznych, Sprawozdanie z pracy badawczej 503G/7703/2305/001, PW 2001.
3. Bielanik J., Żukowski J.: Obróbka cieplna w procesie lutowania próżniowego kół wirnikowych ze stali martenzytycznych, Przegląd Spawalnictwa 9/2007.
4. Nicholls J., Walden B.: Application of duplex stainless steels in the chemical and petrochemical industry. R&D Centre AB Sandvik Steel. 1994.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0051-0064
Identyfikatory