Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0051-0058

Czasopismo

Problemy Eksploatacji

Tytuł artykułu

Wpływ wdrożenia zasad Lean Manufacturing na efektywność i jakość produkcji

Autorzy Wiśniewski, C. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of implementation Lean Manufacturing principles on production efficiency and quality
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy zaprezentowano proces wdrożenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży mechanicznej, elementów systemu produkcyjnego zorganizowanego według zasad Lean Manufacturing (LM). Ogólnie scharakteryzowano wybrane metody i narzędzia wykorzystywane w tym procesie (np. system 5S) oraz ich implementację w warunkach prezentowanego przedsiębiorstwa. Przedstawiono również uzyskane na etapie wdrażania koncepcji Lean Manufacturing rezultaty w zakresie wzrostu efektywności i opłacalności produkcji oraz poprawy jakości wytwarzanych wyrobów. W podsumowaniu zawarto uwagi dotyczące praktycznych działań i trudności związanych z wdrożeniem systemu Lean Manufacturing.
EN Lean Manufacturing is one of the most recent and popular concepts of the improvement the production enterprises in the case of manufacturing processes. It makes it possible to cut down the time of production cycles, increase the quality of products, reduce production costs, and increase morale, productivity, and engagement of the staff. The main tools of Lean Manufacturing, among others, are the 5S System, Kaizen, the Single Minute Exchange of Die (SMED), Total Productive Maintenance (TPM), Value Stream Mapping, Total Quality Management (TQM), and Just in Time (JiT). The intention of the author was to describe the process of practical application in productive enterprise and the productive system guided according to principles of the Lean Manufacturing. The paper also characterises the selected methods, techniques, and process tools that were used in this concept and their implementation in conditions of chosen enterprise. The paper also presents the results in the range of the growth of efficiency production and the improvement of production quality on the stage of the practical application of the Lean Manufacturing conception.
Słowa kluczowe
PL Lean Manufacturing   produkcja   jakość   efektywność produkcji   kaizen   TPM   mapowanie strumieni wartości   TQM   SMED   proces wytwórczy  
EN Lean Manufacturing   production   quality   production efficiency   5S System   Kaizen   TPM   manufacturing process  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego
Czasopismo Problemy Eksploatacji
Rocznik 2010
Tom nr 2
Strony 35--42
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Wiśniewski, C.
Bibliografia
1. Goldratt E. M.: Cel doskonałość w produkcji. WERBEL, Warszawa 2000.
2. Łąkowski M.: Projekt organizacji produkcji części mechanicznych do maszyn rolniczych. praca mgr. Politechnika Warszawska WBMiP, Płock 2007.
3. PN-ISO 3534-2:1994 Statystyka. Statystyczne sterowanie jakością. Terminologia i symbole.
4. Praca zbiorowa.: Zarządzanie jakością w praktyce. Wiedza i praktyka Sp. Z o.o., Warszawa 2006.
5. Womack P.J, Jones D.T.: Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa - kluczem do sukcesu. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0051-0058
Identyfikatory