PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zawartość wybranych metali ciężkich w drewnie robinii akacjowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Contents of selected heavy metals in the wood of black locust (Robinia pseudoacacia)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy oceniono zawartość miedzi, cynku, ołowiu, kadmu, arsenu i rtęci w drewnie pni drzewostanów robinii akacjowej pod kątem przydatności drewna tego gatunku do spalania jako ekologicznego źródła energii. Surowiec do badań pobrano z sześciu monokulturowych drzewostanów w różnym wieku, zlokalizowanych na utworach piaszczystych, gliniastych i pylastych. Zawartość ocenianych metali ciężkich w drewnie robiniowym porównano z wynikami podobnych badań innych drzew liściastych, opisanymi w literaturze. Okazało się, że w drewnie robinii gromadzi się mniej takich metali niż w drewnie innych drzew. Niewielka zawartość metali ciężkich w drewnie robiniowym świadczy o jego ekologicznych właściwościach w aspekcie jego energetycznego wykorzystania.
EN
The contents of copper, zinc, lead, cadmium, arsenic and mercury were determined in the wood trunks of black locust stands. Particular attention in the study was paid to usefulness of such kind of wood for incineration as an ecological energy source. Raw material for studies was taken from the six monocultural tree stands of diverse age, localized on sandy, clayey and dusty soil formations. Evaluated contents of heavy metals in black locust wood were compared with similar tests of other deciduous trees, described in the literature. It has appeared that the black locust wood contains less heavy metals than the wood of other trees. Low contents of heavy metals in black locust wood prove its ecological properties in terms of energetic exploitation.
Wydawca
Rocznik
Strony
131--137
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., tab.
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, artur.kraszkiewicz@up.lublin.pl
Bibliografia
 • Baule H., Fricker C. 1973. Nawożenie drzew leśnych. PWRiL. Warszawa.
 • Bender J. i in. 1985. Przydatność robinii akacjowej do zadrzewień gruntów pogórniczych. Archiwum Ochrony Środowiska. Nr 3-4, s. 113-133.
 • Bruchwald A. 1999. Dendrometria. SGGW. Warszawa, ss. 261.
 • Gilewska M. 2004. Rekultywacja biologiczna składowisk popiołowych z węgla brunatnego. Roczniki Gleboznawcze. Nr 55, s. 103-110.
 • Grzybek A. 2004. Biomasa jako źródło energii. W: Wierzba energetyczna - uprawa i technologie przetwarzania. Redakcja A. Grzybek. Wyd. WSEiA. Bytom, s. 10-19.
 • Hermann J., Harasimowicz-Hermann G. 2005. Przydatność popiołów ze spalania biomasy do stosowania w rolnictwie i rekultywacji gruntów. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Z. 506, s. 189-196.
 • Kowalkowski A. 1982. Nawożenie mineralne drzewostanów. SGGW. Warszawa, ss. 86.
 • Kozłowska M. 2008. Fizjologia roślin. Od teorii do nauk stosowanych. PWRiL. Warszawa, ss. 544.
 • Kraszkiewicz A. 2007. Ocena możliwości energetycznego wykorzystania drewna robinii akacjowej. Praca doktorska. Uniwersytet Przyrodniczy. Lublin.
 • Ochrona środowiska. Informacje i opracowania statystyczne. 2008. GUS. Warszawa, ss. 555.
 • Pokojska U. 1986. Rola próchnicy w kształtowaniu odczynu, właściwości buforowych i pojemności jonowymiennej gleb leśnych. Roczniki Gleboznawcze. T. 37. Z. 2-3, s. 249-263.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. Dz.U. 2005. Nr 262 poz. 2187.
 • Rybak W. 2006. Spalanie i współspalanie biopaliw stałych. Wyd. Politechniki Wrocławskiej. Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0051-0014
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.