PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Bilans biomasy rolnej (słomy) na potrzeby energetyki

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Balance of the agricultural biomass (straw) for energy purposes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jednym z celów strategicznych Polski jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii, co najmniej do 15% w 2020 r. (Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku). Polska energetyka systemowa jest zobligowana do wykorzystywania biomasy rolnej w procesie produkcji energii. Celem niniejszej pracy jest określenie bilansu biomasy rolnej, która może być przeznaczona do energetycznego wykorzystania. Na podstawie przyjętych założeń oszacowano nadwyżkę słomy produkowanej w Polsce. Obliczono, że w ciągu ostatnich trzech lat nadwyżka zwiększyła się z ok. 1,3 mln t w 2007 r. do 2,6 mln t w 2009 r.
EN
One of the strategic purposes of Poland is to increase the share of energy from renewable sources in total energy consumption at least to 15% in 2020 (Energetic Policy of Poland until 2030). Polish systemic energetics has been obliged to use the agricultural biomass in process of energy generation. The study undertaken aimed at evaluating the balance of agricultural biomass which may be provided for energetic usage. On the basis of assumed rules, the surplus of straw produced in Poland was estimated. It was calculated that during last three years this surplus increased from about 1.3 million ton in 2007, up to 2.6 million ton in 2009.
Słowa kluczowe
Wydawca
Rocznik
Strony
101--111
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział w Warszawie, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, ludwicka@ibmer.waw.pl
Bibliografia
  • Denisiuk W. 2008. Słoma - potencjał masy i energii. Inżynieria Rolnicza. Nr 2(100), s. 23-30.
  • Energia ze źródeł odnawialnych w 2008 r. 2009. GUS. Warszawa.
  • Grzybek A. i in. 2001. Słoma - energetyczne paliwo. Wyd. Wieś Jutra, s. 1-65.
  • Harasim A. 1994. Relacja między plonem słomy i ziarna zbóż. Pamiętnik Puławski. Z. 104, ss. 56.
  • Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2008 r. 2009. GUS. Warszawa.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Dz.U. 2008 nr 156 poz. 969.
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami.
  • Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich. 2009. GUS. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0051-0011
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.