PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ różnych wariantów uprawy, stosowanych pod buraki cukrowe, na strukturę roli

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Effect of different cultivation variants applied by growing of sugar beets on the soil structure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było poznanie wpływu różnych wariantów uprawy oraz nawożenia organicznego, stosowanych pod buraki cukrowe, na strukturę roli. Nawożenie słomą przedplonową i międzyplonem ścierniskowym nie powodowało wyraźnych zmian wskaźnika struktury. W żadnej badanej warstwie i w żadnym terminie badań w porównaniu z obiektem nawożonym samą zieloną masą gorczycy białej. Średnia ważona średnica gruzełka MWDg wiosną oraz w okresie zbioru buraków nie była istotnie zależna od nawożenia organicznego. Z zastosowanych sposobów uprawy najkorzystniej na wodoodporność agregatów glebowych wpłynęła uprawa konserwująca, natomiast najmniejszą trwałość struktury odnotowano po zastosowaniu uprawy tradycyjnej i nawożenia obornikiem w dawce 10 t*ha-1.
EN
Studies aimed at recognizing the influence of different cultivation and organic fertilization variants applied at growing of sugar beets, on the structure of soil. Fertilization with the forecrop straw and stubble field intercrop did not cause distinct changes in structural index W in any of tested soil layers and term of investigations, in comparison to the object fertilized with green matter of charlock (Sinapsis alba) only. Weighted mean diameter of soil aggregate (MWDg) in spring and in the period of beet harvest, was not significantly dependent on organic fertilization. From among applied soil tillage methods the best effect on water- resistance of soil aggregates showed conservative tillage, whereas the least durability of soil structure was observed after applied traditional tillage and manure fertilization at a rate of 10 t*ha-1.
Wydawca
Rocznik
Strony
13--23
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni, pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław, piotr.kuc@up.wroc.pl
Bibliografia
 • Droese H. i in. 1988. Oddziaływanie różnych sposobów uprawy na strukturę gruzełkowatą roli. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Z. 356, s. 55-61.
 • Dzienia S. i in. 2005. Najnowsze kierunki w uprawie roli i technice siewu. Bibliotheca Fragmenta Agronomica 9, s. 17-18.
 • Grzebisz W. 1988. Wpływ wieloletniego nawożenia organicznego na zawartość próchnicy, aktywność biologiczną i trwałość struktury gleby. W: Rola nawożenia w podniesieniu produkcyjności i żyzności gleb. Materiały sympozjum. Olsztyn, s. 93-105.
 • Gutmański I. i in. 1999. Niektóre właściwości fizyczne gleby i występowanie dżdżownic (Lumbricidae) na plantacji buraka cukrowego uprawianego z siewu w mulcz międzyplonu. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. T. 195 Agricultura. Nr 74, s. 87-96.
 • Kordas L. 2000. Studia nad optymalizacją uprawy buraka cukrowego na glebie średniej. Rozprawy. Nr 171. AR. Wrocław, ss. 97.
 • Kordas L., Majchrowski P. 2001. Wpływ uprawy pożniwnej w systemie siewu bezpośredniego buraka cukrowego na wybrane właściwości fizyczne gleby średniej. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. T. 221 Agricultura. Nr 88, s. 103-109.
 • Kuc P. 2006. Optymalizacja produkcji buraka cukrowego w warunkach różnych systemów uprawy. Praca doktorska. AR. Wrocław, ss. 83.
 • Kuc P., Zimny L. 2004. Produktywność buraka cukrowego w warunkach zróżnicowanych systemów uprawy. Biuletyn IHAR. Nr 234, s. 57-63.
 • Lenart S. 2002. Studia nad wodoodpornością agregatów glebowych w różnych systemach uprawy roli i roślin. Fundacja Rozwój SGGW. Warszawa, ss. 104.
 • Lenart S., Gawrońska-Kulesza A. 1992. Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na niektóre właściwości gleby oraz plonowanie roślin w zmianowaniu 3- i 4-polowym. Cz. I. Właściwości gleby. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria A. T. 109. Z. 3, s. 33-44.
 • Radecki A. 1986. Studia nad możliwością zastosowania siewu bezpośredniego na czarnych ziemiach właściwych. SGGW. Warszawa, ss. 86.
 • Rewut I.B. 1980. Fizyka gleby. PWRiL. Warszawa, ss. 383.
 • Suwara I. 1999. Rola systemów nawożenia w kształtowaniu niektórych właściwości fizycznych gleby. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Z. 465, s. 419-426.
 • Szymczak-Nowak J. i in. 2002. Systemy uprawy buraka na różnych glebach. Cz. 6. Wybrane pomiary biometryczne. Biuletyn IHAR. Nr 222, s. 349-354.
 • Zimny L. 1999. Uprawa konserwująca. Postępy Nauk Rolniczych. Z. 5, s. 41-52.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0051-0002
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.