Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0050-0036

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Efektywność wykorzystania robota udojowego dla krów

Autorzy Winnicki, S.  Głowicka-Wołoszyn, R.  Jugowar, J. L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Efficiency of using a milking robot for cows
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Analizowano efektywność wykorzystania jednostanowiskowego robota udojowego VMS DeLaval w stadzie 59 krów pierwiastek. Badanie wykonano na przełomie drugiego i trzeciego miesiąca od uruchomienia robota - okres A (30 dni), oraz w piątym i szóstym miesiącu eksploatacji - okres B (27 dni). Krowy doiły się w ciągu całej doby dość równomiernie. Łączna liczba dojów w obu okresach była zbliżona i wynosiła średnio 153 na dobę w okresie A oraz 139 w okresie B. Średnia ilość udojonego w ciągu doby mleka w obu analizowanych okresach wynosiła około 1700 kg/dobę. Dobowa zmienność liczby dojów oraz ilości udojonego mleka z dnia na dzień podlegała małym wahaniom. Procent dojów niekompletnych wynosił około 1-2 %, co świadczyło o łatwym przystosowaniu krów do doju robotem.
EN The research involved efficiency analysis for using a single-position milking robot (VMS DeLaval) in a herd consisting of 59 heifer cows. The test was carried out at the end of second and the beginning of third month after robot startup - period A (30 days), and in fifth and sixth month of its operation - period B (27 days). The cows were giving milk quite evenly throughout a day (24 hours). Total number of milking operations in both periods was similar, on average reaching 153 per day in period A and 139 - in period B. In both analysed periods, average volume of milk received in twenty four hours was approximately 1700 kg/day. Daily variability of the number of milking operations and the volume of received milk slightly fluctuated day by day. Percent of incomplete milking operations reached approximately 1-2 %, proving that cows easily adapt to being milked by a robot.
Słowa kluczowe
PL krowa   dój   robot udojowy   VMS   krotność doju  
EN cow   milking   milking robot   VMS   milking multiplicity  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2010
Tom R. 14, nr 2
Strony 279--284
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor Winnicki, S.
autor Głowicka-Wołoszyn, R.
autor Jugowar, J. L.
  • Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, Oddział Poznań, ibmer@man.poznan.pl
Bibliografia
Czarnociński F, Lipiński M. 2005. Ekonomiczne aspekty robotyzacji doju mechanicznego. PTPN Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych. T.98/99. s. 141-148.
Gaworski M., Kupczyk A. 2006. Bariery wdrażania nowoczesnych technologii produkcji mleka. Inżynieria Rolnicza. Nr 2. s. 313-319.
Ipema A.H., Ketelaar-De Lauwere C.C., Koning De C.J.A.M., Smits A.C., Stefanowska J. 1997. Robotic milking of dairy cows. Institut fuer Landwirtschaftliche Verfahrenstechnik der Christian - Albertchts - Universitaet. Kiel. s. 290-297.
Kaufmann R., Ammann H., Hilty R., Nosal D., Schick M. 2001. Automatisches Melken. FAT Berichte. Nr 579.
Lipiński M. 2004. Aktualne poglądy o robotach udojowych. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN. Tom 97. s. 353-357.
Lipiński M., Winnicki S. 1997. Wstępna ocena funkcjonowania robota do dojenia krów firmy Lely Industries N.V. Problemy Inżynierii Rolniczej. 1. s. 99-106.
Prekulis J. 2009. Osobiennosti proizwodstwa mołoka s primieniem doilnych robotow. Szkoła Letnia Brok 11-15 maja 2009 „Agroinżynieria dla rozwoju zrównoważonego rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i obszarów wiejskich”
Szlachta J. 2004. Aspekty wdrażania robotów udojowych. Materiały konferencyjne. 119-122. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa. IBMER. Warszawa.
Wendl G. 1998. Elektronikeinatz in der Rinderhaltung-von der Identifizierung bis zur Automatisierung. FAT Taenikon. 47. s. 101-112.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0050-0036
Identyfikatory