Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0049-0100

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Wyznaczanie nacisków krytycznych na podstawie wielokrotnych testów jednoosiowego zagęszczania gleby

Autorzy Lejman, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Determination of critical pressure values on the basis of multiple one-axial soil compaction tests
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono metodę wyznaczania nacisków krytycznych. Metoda ta różni się od metody standardowej tym, że prosta aproksymująca przebiegi eksperymentalne zagęszczania w zakresie odkształceń pierwotnych wyznaczana jest jako styczna do kilku przebiegów eksperymentalnych zarejestrowanych przy różnych wartościach naprężeń prekonsolidacyjnych. Do wyznaczania przebiegu tej stycznej opracowano algorytmy obliczeniowe i program komputerowy oparty na metodach iteracyjnych. Stwierdzono, że moduły nachylenia wyznaczonych stycznych różnią się od tych, jakie uzyskuje się przy zastosowaniu metody standardowej, co skutkuje różnymi wartościami nacisku krytycznego otrzymywanymi przy zastosowaniu obu metod.
EN The work presents the method used to determine critical pressure values. This method differs from standard method with regards to the fact that straight line approximating experimental compaction trajectories in the scope of primary strains is determined as the tangent to several experimental curves registered for different values of pre-consolidation stress values. Computational algorithms and computer program based on iterative methods have been developed for the purposes of determining trajectory of this tangent. It has been observed that inclination modules for determined tangents differ from those obtained using the standard method, which results in different critical pressure values obtained with both methods.
Słowa kluczowe
PL gleba   nacisk krytyczny   metoda  
EN soil   critical pressure   method  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2010
Tom R. 14, nr 1
Strony 307--314
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys.
Twórcy
autor Lejman, K.
Bibliografia
Arvidsson J., Keller T. 2004. Soil precompression stress. I. A survey of Swedish arable soils. Soil Tillage Res. 77. s. 85-95.
Baumgartl T., Köck B. 2004. Modeling volume change and mechanical properties with hydraulic models. Soil Sci. Soc. Am. J. 68. s. 57-65.
Buliński J. 2006. Problemy ugniatania gleb uprawnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 508.
Casagrande A. 1936. The determination of preconsolidation load and its practical significance. In: Proc. Int. Conf. Soil Mech. Foun. Eng., 22-26 June 1936, Cambridge, MA, vol. 3. s. 60-64.
Dawidowski J. B., Koolen A. J. 1994. Computerized determination of the preconsolidation stress in compaction testing of field core samples. Soil & Tillage Res. 31. s. 277-282.
Dawidowski J. B., Śnieg M., Błażejczak D. 1998. Preliminary studies on determination of soil precompaction stress from strain-stress relationship. In: AgENG Oslo 98 International conference on agricultural engineering. 24-27 August, Oslo, Part 2. s. 846-847.
Dawidowski J. B., Morrison J. E., Śnieg M. 2001. Measurement of Soil Layer Strength with Plate Sinkage and Uniaxial Confined Methods. Transaction of the ASAE, Vol. 44(5). s. 1059-1064.
Terzaghi K., Peck R. B. 1948. Soil Mechanics in Engineering Practice, Wiley.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0049-0100
Identyfikatory