Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0049-0065

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Analiza zmian parametrów wytrzymałościowych darni w zmiennych warunkach gruntowych

Autorzy Białczyk, W.  Czarnecki, J.  Jamroży, K.  Pieczarka, K.  Wolski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of changes in strength parameters of sod in variable soil conditions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań oporów penetracji stożka i stempla oraz obliczone na ich podstawie zwięzłości i naciski jednostkowe na podłożu zadarnionym eksploatowanym z różną intensywnością. Wykazano wpływ wilgotności podłoża, oraz głębokości penetracji na wartości obliczonych zwięzłości i nacisków jednostkowych. Otrzymane wyniki powalają również stwierdzić, że opór penetracji stożka i stempla rośnie wraz z intensywnością użytkowania. W warunkach niskiej wilgotności podłoża (5%) zaobserwowano wzrost oporów penetracji stożka i stempla szczególnie widoczny dla 75% i 100% intensywności użytkowania.
EN The paper presents results of the research on cone and punch penetration resistance values, and the compactness and unit pressure in ground covered with sod, used with varying intensity, computed on their basis. The research has shown the impact of ground humidity and penetration depth on the computed compactness and unit pressure values. Moreover, the results allow to state that cone and punch penetration resistance grows with intensity of use. Increase in cone and punch penetration resistance values has been observed in conditions of low ground humidity (5%), especially visible for 75% and 100% intensity of use.
Słowa kluczowe
PL opór penetracji   stożek   stempel   zwięzłość   nacisk jednostkowy  
EN cone   punch   penetration resistance   compactness   unit pressure value  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2010
Tom R. 14, nr 1
Strony 39--45
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Białczyk, W.
autor Czarnecki, J.
autor Jamroży, K.
autor Pieczarka, K.
autor Wolski, K.
Bibliografia
Douglas J. T., Crawford C. E. 1993. The response of a ryegrass sward to wheel traffic and applied nitrogen. Grass and Forage Science. 48. s. 91-100.
Raper L. R., Johnson C.E. 1995. Prediction of soil stresses beneath a rigid wheel. Journal of Agriculture Engineering research. 61. s. 57-62.
Dąbkowski S. Garbulewski K. Pachuta K. 2004. Mechaniczne właściwości darni traw. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 3. s. 23-36.
Kopystiański P. 1999. Darń jako podłoże dla mikrociągników. Praca doktorska. Instytut Inżynierii Rolniczej. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Maszynopis.
Low A. J. 1972. The effect of soil cultivation on the structure and other physical characteristics of grassland and arable silos. J. Soil Sci. 23. s. 363-380.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0049-0065
Identyfikatory