PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Metodyka oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej innowacji technicznych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Methodology of Technological Innovations Implementation Maturity Assessment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule zaprezentowano metodę oceny stopnia dojrzałości wdrożeniowej (SDW) innowacyjnych rozwiązań technicznych, opracowaną w ramach Projektu Badawczego Zamawianego pn. "Rozwój metod transformacji wiedzy i transferu technologii". Metoda SDW została zweryfikowana w trakcie oceny 280 innowacyjnych rozwiązań, będących rezultatem Programu Wieloletniego PW-004 pn. "Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008". Opracowane narzędzie stanowi istotny element wspomagania procesów transformacji wiedzy i transferu zaawansowanych technologii procesowych i produktowych w obszarze wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Metoda SDW jest przydatna na różnych etapach powstawania innowacji, głównie poprzez ewaluację rozwiązań z ukierunkowaniem na ich dojrzałość wdrożeniową oraz potencjał aplikacyjny. Wykorzystanie metody do oceny powstających rozwiązań przyczynia się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez bardziej efektywną kontrolę procesu wdrażania wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych. Walory metody SDW zostały potwierdzone w kolejnych aplikacjach, m.in. do oceny rozwiązań innowacyjnych związanych z zastosowaniem zaawansowanych technologii warstwy wierzchniej w przemyśle.
EN
This article presents a method of conducting the implementation maturity assessment of innovative technological solutions, which has been devised within the Targeted Research Project 'Development of Knowledge Transformation and Technology Transfer Methods' and later verified through the evaluation of the 280 innovative solutions resulting from the PW-004 Multi-year Programme 'Development of Innovative Systems of Manufacturing and Maintenance 2004-2008. The method devised is a crucial support element of the knowledge transformation and transfer of advanced process and product technologies within the manufacturing and maintenance of the technological machines and devices. It can be used at different stages of innovation creation, mainly through systems evaluation focused on their implementation maturity and practical application potential. When used for the evaluation of newly created systems, the method results in the development of the innovation and competitiveness of economy, because it constitutes a more effective monitoring system over the implementation of the results of scientific research into practice. The advantages of the method of conducting technology implementation maturity assessment have been proven in practical applications, i.e. the evaluation of innovative systems connected with the use of the advanced surface engineering technologies in industry.
Rocznik
Tom
Strony
5--20
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
autor
Bibliografia
 • 1. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013, w tym Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 • 2. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
 • 3. Strategia Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 r. Warszawa, lipiec 2008.
 • 4. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006.
 • 5. Krajowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych (KPBNiPR). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008.
 • 6. Mazurkiewicz A., Poteralska B.: Budowa scenariuszy rozwoju Polski do 2020 w Polu Badawczym „Zrównoważony Rozwój Polski”. W: M. Kleiber (red.) Wyniki Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, czerwiec 2009.
 • 7. Belina B.: Strategiczne programowanie rozwoju innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Problemy Eksploatacji nr 2/2008. Wyd. ITeE - PIB, Radom 2008.
 • 8. Założenia polityki naukowej i naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa do 2020 r.”, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2004.
 • 9. Mazurkiewicz A. (red.): Prognozy rozwoju kierunków badań, ITE - PIB, Radom 2008.
 • 10. „Rozwój metod transformacji wiedzy i transferu technologii”. Sprawozdanie końcowe z wykonania PBZ-1 zrealizowanego w ramach Programu Wieloletniego PW-004 (s. 347). Główny Realizator: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Radom 2008.
 • 11. „Modelowe struktury wspierające transfer technologii - metody oceny skuteczności i efektywności działania”. Zadanie badawcze zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego PW-004. Sprawozdanie merytoryczne (s. 100), 2008. Opracował zespół pod kierunkiem prof. K. Santarka. Wykonawcy: Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu.
 • 12. Mankins J.C.: Technology Readiness Levels: A White Paper. Office of Space Access and Technology, NASA, April 6 1995.
 • 13. Defence Research and Development Canada A Technology Maturity Measurement System for the Department of National Defence. The TML System”. Contract Report DRDC Atlantic CR 2005-279; 2006.
 • 14. Mankins J. C.: Technology readiness and risk assessments: A new approach. Acta Astronautica, 2009, v. 65, Iss. 9-10, pp. 1208-1215.
 • 15. Department of Homeland Security Science and Technology Readiness Level Calculator. Final Report. Homeland Security Institute, 2009.
 • 16. Determining the Lines of System Maturity, System Readiness and Capability Readiness in the System Development Lifecycle. Conference Paper. CSER 2009.
 • 17. Mankins J. C.: Approaches to strategic research and technology (R&T) analysis and road mapping. Acta Astronautica, 2002, v. 51, Iss. 1-9, pp. 3-21.
 • 18. UK Environmental Transformation Fund Strategy, 2008. http://www.berr.gov.uk/files/file47575.pdf
 • 19. El-Genk M.S.: Energy conversion technologies for advanced radioisotope and nuclear reactor power systems for future planetary exploration. Thermoelectrics, 2002. Proceedings ICT apos; 02. Twenty-First International Conference. Issue 25-29. 2002 pp. 375-380.
 • 20. Sprawozdania z realizacji zadania pn. „Promowanie instrumentów wspierających innowacyjność przedsiębiorstw”. ITeE - PIB, Radom 2009.
 • 21. Mazurkiewicz A., Smolik J.: Ekspertyza przedsięwzięcia pn. „Zmniejszenie kosztów nawęglania - technologia Pre NIT LPC” realizowanego przez Politechnikę Łódzką oraz Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny. ITeE - PIB, Radom 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0049-0001
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.