Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0047-0021

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Automatyczna ocena jakości oprysku na podstawie śladów kropel przy użyciu komputerowej analizy obrazu

Autorzy Lipiński, A. J.  Lipiński, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Automatic valuation of the spraying quality on the basis of drops traces using the computer image analysis
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono możliwość automatycznej oceny jakości oprysku roślin na podstawie obrazu śladu pokrycia papierka wodnoczułego cieczą roboczą. Opisano podstawowe zasady początkowego przetwarzania (binaryzacji) zeskanowanych obrazów w sposób minimalizujący możliwość utraty informacji przed przystąpieniem do właściwej ich analizy. Dysponując binarnym obrazem śladu pokrycia można wyznaczyć, poza powszechnie obliczanym stopniem pokrycia, inne parametry oceny: indeks pokrycia (w pionie i w poziomie) oraz współczynnik izotropii pokrycia. Przy pomocy tych parametrów można dokładniej określić jakość oprysku. Wszystkie te parametry charakteryzujące jakość oprysku są obliczane w sposób matematyczny, czyli obiektywnie i powtarzalnie.
EN The paper presents the possibility of automatic assessment of the quality of plant spraying based on the image of trace of covering water-sensitive paper with working liquid. The research allowed to describe basic principles regarding initial processing (decimal-to-binary conversion) of scanned images in a manner reducing to minimum possibility to lose information before commencement of its proper analysis. Binary image of covering trace allows to determine other assessment parameters (aside from commonly computed covering degree): covering index (in the perpendicular and horizontally), and covering isotropy coefficient. These parameters allow to determine spraying quality more accurately. All these parameters characterising spraying quality are calculated mathematically, that is in an objective and repeatable manner.
Słowa kluczowe
PL oprysk   jakość   papierek wodnoczuły   komputerowa analiza obrazu   przetwarzanie obrazu  
EN spraying   quality   water sensitive paper   computer image analysis   image processing  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2009
Tom R. 13, nr 5
Strony 163--168
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Lipiński, A. J.
autor Lipiński, S.
Bibliografia
Fox R.D., Derksen R.C., Krause C.R., Cooper J.A., Ozkan H.E. 2003. Visual and image system measurement of spray deposits using water-sensitive paper. Applied Engineering in Agriculture 19(5). s. 549-552.
Godyń A., Hołownicki R., Doruchowski G., Świechowski W. 2008. Ocena rozkładu cieczy opryskowej w sadzie jabłoniowym wykonana za pomocą papieru wodnoczułego. Inżynieria Rolnicza 4 (102). s. 299-306.
Hołownicki R. 2006. Technika opryskiwania roślin. Wydawnictwo Plantpress Kraków, ISBN 83-89874-50-4.
Lipiński A. J., Choszcz D., Konopka S. 2007. Ocena rozpylaczy do oprysku ziemniaków w aspekcie równomierności pokrycia roślin cieczą. Inżynieria Rolnicza 9 (97). s. 135-141.
Sezgin M., Sankur B. 2004. Survey over image thresholding techniques and quantitative performance evaluation. Journal of Electronic Imaging 13(1). s. 146-165.
Tadeusiewicz R., Korohoda P. 1997. Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazu. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0047-0021
Identyfikatory