Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0046-0008

Czasopismo

Problemy Eksploatacji

Tytuł artykułu

Analiza dynamiczna komory do badania urządzeń górniczych w warunkach eksplozji

Autorzy Klemens, R.  Zagrajek, T.  Kobiera, A.  Żydak, P.  Kozioł, S.  Zbrowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Dynamic analysis of the chamber for testing mining devices in the explosion conditions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono przebieg i wyniki analizy obciążeń działających na płaszcz komory ciśnieniowej przeznaczonej do badania urządzeń górniczych w atmosferach gazów palnych w warunkach wybuchu. Przeprowadzono analizę zależności maksymalnego ciśnienia wywołanego wybuchem od rodzaju mieszanin gazowych i charakteru ich spalania. Określono maksymalne naprężenia występujące w płaszczu komory podczas wybuchu i wymagania wytrzymałościowe materiału konstrukcyjnego przeznaczonego do jego budowy.
EN The article presents the course and results of the analysis of loads influencing the shell of the pressure chamber meant for testing mining devices in the combustible gas atmospheres in the explosion conditions. The analysis of the dependence of maximum pressure caused by the explosion on the type of gaseous mixtures and the character of their combustion was carried out. The maximum stresses occurring in the chamber's shell during the explosion and resistance requirements of the engineering material meant for building the shell were determined.
Słowa kluczowe
PL zbiornik ciśnieniowy   wybuch deflagracyjny   wybuch detonacyjny   fala uderzeniowa   mieszanina wybuchowa  
EN pressure vessel   deflagration explosion   detonation explosion   shock wave   explosive mixture  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego
Czasopismo Problemy Eksploatacji
Rocznik 2009
Tom nr 3
Strony 97--106
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Klemens, R.
autor Zagrajek, T.
autor Kobiera, A.
autor Żydak, P.
autor Kozioł, S.
autor Zbrowski, A.
  • Politechnika Warszawska, Warszawa
Bibliografia
1. PN-EN 60079-1:2008 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 1: Osłony ognioszczelne.
2. Program komputerowy NASA (CEC).
3. Kobiera A., Świderski K., Folusiak M., Żydak P., Wolański P.: Kod CDF-ZSL opracowany w Zakładzie Silników Lotniczych Politechniki Warszawskiej.
4. Nettleton M.: Gaseous Detonations: their nature, effects and control. Chapman and Hall Ltd., New York, 1987.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0046-0008
Identyfikatory